Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGS20211119_10
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot is zonder twijfel één van de uitdagendste opgaven waar Nederland voor staat. De structurele aanpak stikstof en natuurverbetering vormt de basis waarop het Rijk samen met de provincies werkt aan natuurverbetering en stikstofreductie waardoor we op verantwoorde wijze economische en maatschappelijke ontwikkelingen weer mogelijk maken.
Bij het interdepartementale directoraat-generaal Stikstof werken we vol overgave aan het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. En als adviseur bedrijfsvoering lever je daar ook een bijdrage aan.

Binnen ons team krijg jij een mooie functie waarbij geen dag hetzelfde is: jij zorgt dat de werkprocessen in onze organisatie op rolletjes lopen en dat medewerkers optimaal kunnen presteren. Je richt je dus niet inhoudelijk op de stikstofproblematiek, maar zorgt dat onze bedrijfsvoering op orde is. Denk daarbij aan thema’s als financiële inkoop, risicomanagement, facilitaire dienstverlening, HR en informatiehuishouding.

Samen met je collega’s van bedrijfsvoering zet jij je in om onze organisatie te professionaliseren en optimaliseren. Het is dan ook belangrijk dat je weet wat er speelt. En die kans krijg je. In korte tijd kom je op veel plekken in de organisatie, ontmoet je veel collega’s op verschillende niveaus en leer je mensen kennen om samen de doelen van het directoraat-generaal (DG) Stikstof te realiseren.

Aan variatie in jouw werk geen gebrek. Zo begeleid je inkooptrajecten en zorg je voor het inrichten, vormgeven én borgen van onze archief- en informatiehuishouding. Ook het coördineren van werving- en selectietrajecten is bij jou in goede handen. Ook ben je nauw betrokken bij strategische thema’s zoals de inrichting van project control, de formatie en de bezetting. Natuurlijk doe je dit samen met je collega-adviseurs. Zo werken we samen aan één doel: Nederland uit de stikstofcrisis helpen.

Jouw taken

 • Je ondersteunt het management op het gebied van werving en selectie. Daarbij coördineer je het gehele traject, in nauwe samenwerking met de collega’s van P&O en het secretariaat.
 • Je bent verantwoordelijk voor de p-control: niet alleen weet je wie er bij ons werkzaam is, ook weet je hoe we er financieel voor staan, zowel op korte als op lange termijn.
 • Je draagt bij aan het inrichten, vormgeven en borgen van onze archief- en informatiehuishouding.
 • Je voert inkoopopdrachten uit voor je collega’s volgens de geldende kaders,
 • Je zorgt dat je collega’s efficiënt kunnen werken in een goede, passende, veilige en gastvrije werkomgeving.
 • Je ondersteunt het hoofd Bedrijfsvoering bij haar werkzaamheden.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Stikstof werkt interdepartementaal in opdracht van zes ministeries. De politieke opdrachtgever van het programma is de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als coördinerend bewindspersoon waar het gaat om stikstof. De secretaris-generaal van LNV is de ambtelijk opdrachtgever.

Ons doel is het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland en het herstel en de versterking van natuur. Zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat en landsverdediging. We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en een nieuwe aanpak rond stikstof op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast de inzet van communicatie is participatie belangrijk.

We zijn een club van ongeveer tachtig medewerkers. Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land kenmerkt ons team. Daaraan werken we met z’n allen dagelijks intensief samen. Maar natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk, de interesse in elkaar groot. Het zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit uit zich ook door de collegiale bereidheid elkaar te helpen. Zowel bij het klaren van een actuele klus als bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lies Seeder

06-1178 8484

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd