• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 28 - 32
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening, Inkoop
 • Reageren voor 15 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer KIESRAAD/2020/03
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verkiezingen en kiesrecht zijn belangrijke pijlers van onze democratie. De Kiesraad maakt zich sterk voor een goed verkiezingsproces en betrouwbare verkiezingsuitslagen. De Kiesraad stelt uitslagen vast van landelijke verkiezingen en is onafhankelijk adviesorgaan én kenniscentrum op het gebied van kiesrecht en het verkiezingsproces. De Kiesraad, bestaande uit zeven leden, wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. De Kiesraad is momenteel in transitie tot verkiezingsautoriteit, zodat het in staat is meer te sturen op de kwaliteit van het verkiezingsproces.

Samen met de senior adviseur bedrijfsvoering adviseer jij de secretaris-directeur en/of clustercoördinatoren op verzoek, of op eigen initiatief over PIOFACH-onderwerpen. De Kiesraad is momenteel in verandering en wil in het licht daarvan bestaande procedures herijken en verbeteren; je levert een bijdrage aan de nieuwe organisatie, o.a. door verbetervoorstellen te doen voor werkprocessen en door deel te nemen aan interne projecten op onderdelen van PIOFACH.

De senior adviseur bedrijfsvoering en jij zijn verantwoordelijk voor het financieel beheer en het juist, tijdig en volledig voeren van de financiële administratie van de Kiesraad.
Je wordt verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan onderdelen van het financieel beheer; o.a. het uitvoeren en vastleggen van (toekomstige) financiële transacties en het borgen van de rechtmatigheid ervan. Je onderhoudt contacten met het Financieel Dienstencentrum (FDC) over (uitvoering van) werkzaamheden. Binnen de Kiesraad ben je vraagbaak voor financiële processen.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een wettelijke taak in het kader van Kieswet/kiesbesluit: je wordt verantwoordelijk voor het beheer van de ontvangen waarborgsommen voor registratie en kandidaatstelling en voor de afwikkeling daarvan. Je onderhoudt daarover goed contact met BZK en met het Financieel Dienstencentrum.

Je wordt verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan externe inhuur; het indienen van aanvragen bij de inhuurorganisatie en het procedureel en procesmatig coördineren en begeleiden van het selectietraject (intern en richting inhuurorganisatie) om te komen tot een adequate inhuur(overeenkomst). Je onderhoudt contact met de inhuurorganisatie. Gedurende de inhuurperiode monitor je de uitgaven aan externe inhuur, je rapporteert daarover en doet verbetervoorstellen.
Je begeleidt/coördineert i.o.m. de clustercoördinator het inhuurtraject voor medewerkers voor het informatiepunt verkiezingen. Na de inhuurperiode evalueer je de geboden dienstverlening met de
inhuurorganisatie.

Je bent betrokken bij inkopen en aanbesteden: indienen inkoopaanvragen, coördineren, afstemmen met de inkooporganisatie. Je zorgt voor (of draagt bij aan) het opstellen van behoeftebepalingen, opdrachtomschrijvingen, offerteaanvragen, nadere overeenkomsten en opdrachtbrieven.
Je zorgt voor een compleet inkoopdossier. Door jouw advisering en ondersteuning draag je bij aan het op rechtmatig wijze doen van inhuur en inkopen.

Daarnaast neem je - samen met alle Kiesraadcollega’s - een deel van de voorbereiding van verkiezingen voor je rekening.

Ben je gedreven, resultaatgericht, accuraat en klantgericht? Vind jij het leuk om je met financiële onderwerpen en met inhuren en inkopen bezig te houden? Wil jij de bedrijfsvoering binnen de Kiesraad komen versterken?
Dan zijn wij naar jou op zoek!

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Afgeronde Hbo-opleiding; financiën of (bedrijfs)administratie.
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Kennis op het gebied van overheidsfinanciën (begrotingsspelregels, kas/verplichtingenstelsel).
 • Kennis van en ervaring met de regelgeving voor de financiële processen.
 • Kennis van en ervaring met regelgeving m.b.t. inkopen en aanbesteden
 • Aantoonbare ervaring met het geven van advies.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.
 • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je bent omgevingsbewust en klantgericht.
 • Je bent flexibel, proactief en vooral accuraat

Ervaring met:

 • Financieel beheer
 • Het opstellen van behoeftebepalingen, offerteaanvragen en opdrachtbrieven
 • Aanbesteden
 • Inhuurtrajecten
 • Werken met SAP.
 • Werken met Job2

Competenties

 • accuratesse (analyseren en rapporteren over cijfers, nauwgezet vastleggen van afspraken);
 • omgevingsbewustzijn (netwerken, invloeden duiden);
 • zelfstandigheid (opereert zelfstandig en betrekt anderen tijdig als dat nodig is);
 • voortgangscontrole (pro actief informeren, rappelleren, adviseren).

Specifieke competenties

 • plannen en organiseren
 • analyseren
 • klantgericht
 • samenwerking
 • resultaatgericht
 • slagvaardig
 • betrokkenheid

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De functie wordt geacht onverenigbaar te zijn met iedere functie die tot gerede twijfel zou kunnen leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming van de Kiesraad.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ‘afdeling’ bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de secretaris-directeur en omvat twee medewerkers: de senior adviseur bedrijfsvoering en de adviseur bedrijfsvoering.

Kiesraad

De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad treedt op basis van de huidige wetgeving op als centraal stembureau en stelt de uitslag vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Verder is de Kiesraad kenniscentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt op dit moment ondersteund door een secretariaat (16 fte’s).

De Kiesraad is momenteel in transitie tot verkiezingsautoriteit, zodat het beter in staat is te sturen op de kwaliteit van het verkiezingsproces. Op termijn wordt het secretariaat van de Kiesraad uitgebreid met het oog op nieuwe taken, o.a. op het terrein van het gebruik van digitale middelen in het verkiezingsproces. De Kiesraad is gehuisvest in Den Haag (Zurichtoren, Muzenstraat 85).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henny Siero

06 11077280

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karina de Klerk Wolters

070-4267196

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Kiesraad nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist kiesrecht en verkiezingen

Kiesraad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur Financiële Service Organisatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Service Manager

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd