Adviseur bedrijfsveiligheid

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.757 - €3.702
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer Adv bedrijfsveiligh
 • Plaatsingsdatum 19 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij Defensie brengt risico’s met zich mee. Dat zit bij de bijzondere verantwoordelijkheden en taken ingebakken. Jij brengt als adviseur bedrijfsveiligheid bij het Commando Landstrijdkrachten in Amersfoort de risico’s in kaart en draagt bij aan effectieve en duurzame maatregelen die onze mensen optimaal beschermen.

Je gaat werken bij de afdeling Bedrijfsveiligheid van ons Opleidings- en Trainingscommando. Als adviseur bedrijfsveiligheid ben je een eerste aanspreekpunt voor (onder)commandanten die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming rond aandachtsgebieden als operationele brandweerzorg, milieuzorg, vervoer gevaarlijke stoffen, personele veiligheid, sociale veiligheid en integriteit.

De nadruk in jouw rol ligt op advisering over en ondersteuning bij personele veiligheid en milieuzorg. Dit doe je met inachtneming van de hiervoor bestaande uitvoeringsbepalingen uit de Defensievoorschriften.

Jouw taken

 • Je inventariseert veiligheids- en gezondheidsrisico’s en te nemen maatregelen voor personele veiligheid.
 • Je brengt bedrijfsveiligheidsaspecten in in documenten en (operationele) bedrijfsvoering.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd (onder)commandanten en hun medezeggenschapscommissies over arbeids- en milieuomstandigheden.
 • Je formuleert arborichtlijnen en uitvoeringsbepalingen en levert er input voor.
 • Je draagt bij aan het inrichten en het in stand houden van het arbozorgsysteem.
 • Je coördineert de uitvoering van arbobeleid en arbowet- en –regelgeving.
 • Je adviseert over en coördineert/ondersteunt het milieumanagementsysteem.
 • Je coördineert de uitvoering van wetten voor milieubeheer, bodembescherming, milieugevaarlijke stoffen en natuurbescherming.

Als afdeling Bedrijfsveiligheid adviseren en ondersteunen we het Opleidings- en Trainingscommando bij de besturing van en besluitvorming rond bovengenoemde thema’s. Daarnaast adviseren we de ondercommandanten bij opleiden, trainen, oefenen, inzet en het produceren van kennisproducten en innovatie rond de betreffende aandachtsgebieden. De afdeling bestaat uit een hoofd, senior adviseurs, adviseurs en senior medewerkers bedrijfsveiligheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen een opleidingseenheid van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) van het Commando Landstrijdkrachten.

Het OTCo bestaat uit een staf OTCo, het Land Warfare Centre, het Land Training Centre, het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre, het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek, het Opleidings- en Trainingscentrum Genie, het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden, de Koninklijke Militaire School en de LO- en Sportorganisatie.

Wij zorgen er door opleidingen, trainingsondersteuning, kennisontwikkeling en innovatie voor dat operationele eenheden hun bijdrage kunnen leveren aan missies. Binnen de Koninklijke Landmacht zijn wij de autoriteit op het gebied van opleiding, training en kennis.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C.G. Bos, Hoofd Afdeling Bedrijfsveiligheid

06-83076341

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer H. Weggen, Senior P&O Adviseur

06-13741073

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Praktijkbegeleider bouwtechniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Praktijkbegeleider installatietechniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Praktijkbegeleider elektrotechniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd