• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 24 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: DMO_20240321_11, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Mensen met een arbeidsbeperking aan een duurzame baan helpen. Daar is de Wet banenafspraak voor bedoeld. Als adviseur banenafspraak regel je alles wat nodig is om binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om werkzoekenden met indicatie banenafspraak een duurzame baan te bieden.

Je denkt mee met leidinggevenden, je werft actief kandidaten en leert deze goed kennen. Om ze daarna te kunnen matchen met een passend werkpakket waar hun kwaliteiten goed tot hun recht kunnen komen. Je zorgt voor een adequate begeleiding en afspraken over inwerken en samenwerken met collega’s. Je bent een professionele en makkelijk toegankelijke vraagbaak voor zowel medewerkers als managers over alles wat de banenafspraak betreft. Je bent goed bekend met de Wet banenafspraak en je bent in staat om deze toe te passen in de praktijk.

Door jouw inzet draag je actief bij aan een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving.
In deze functie werk je hoofdzakelijk voor beide kerndepartementen in Den Haag. Je komt te werken in het team Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie bij de directie Mens & Organisatie. Binnen dat team heb je een naaste collega voor de banenafspraak, dus je staat er niet alleen voor.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Mens en Organisatie (M&O) is een onderdeel van de bedrijfsvoering binnen de ministeries EZK en LNV. M&O focust op het verlenen van diensten aan (interne) klanten/gebruikers en ondersteunt de EZK- en LNV-organisaties en hun medewerkers zodat zij zich kunnen concentreren op hun primaire taak.
M&O biedt flexibele capaciteit, innovatief en professioneel advies, goede diensten en project- en programmamanagement om EZK en LNV te helpen hun doelstellingen te behalen. M&O heeft een regisserende en adviserende rol voor deze ministeries en bestaat uit drie onderdelen:

 • Bureau Managementondersteuning (BMO). BMO ondersteunt lijn-, project- en programmamanagement bij de DG’s, staf en bestuursraden van de kerndepartementen EZK en LNV.
 • Personeel en Organisatie (P&O). P&O richt zich op beleid en strategie op P&O-gebied met een focus op de krapte op de arbeidsmarkt en leiderschapsontwikkeling met het oog op een inclusieve organisatie.
 • POOL. POOL levert project- en programmatische expertise en capaciteit. POOL zet project- en programmamanagers en trainees in die (innovatieve) oplossingen voor complexe opgaven realiseren.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mieke Kooij, Senior adviseur bedrijfsvoering

06 11 61 42 35

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Eveleens, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

06 11 46 94 87

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Informatiestrategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technisch Recordmanager voor digitaal informatiebeheer

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) jurist energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)