• Stand­plaats Rijswijk
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 17 april
 • Vacaturenummer WVL-691
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Asbest, het is een veelbesproken onderwerp. zowel binnen de politiek als in de samenleving. Er bestaat strenge wet- en regelgeving voor het verwijderen van en werken met asbest. Daarom volgt de overheid via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) de processen, van inventarisatie tot en met de stort van asbest. Als adviseur ben je dé specialist op het gebied van asbest en/of het werken met de webapplicatie LAVS.

Het LAVS draagt bij aan een transparante en veilige asbestketen in Nederland. Gebruikers van de webapplicatie zijn o.a. marktpartijen zoals inventarisatiebureaus, saneerders, woningcorporaties, maar ook gemeentelijke toezichthouders en softwarebedrijven die een koppeling leveren. RWS is, namens het Ministerie van IenW, beheerder van het LAVS en verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de webapplicatie. Het Asbest LAVS-team binnen RWS heeft o.a. als taak de gebruikers voor te lichten en te ondersteunen bij het werken met het LAVS. Hiervoor zetten we een (telefonische) helpdesk in, verzorgen we websites van informatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en voorlichtingsproducten en communicatie. Een andere belangrijke taak van het Asbest LAVS-team is het beantwoorden van vragen over asbest van beleidsmakers, vergunningverleners, handhavers / toezichthouders werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten en ook van burgers.

Als zelfstandig adviseur binnen een team van ca. 10 collega’s beantwoord je aan de helpdesk complexe vragen (2e-lijns) van gebruikers. Dit in afstemming met de collega’s, maar zo nodig ook met de applicatie- en functioneel beheerders. Je hebt kennis van beleidsmatige- en juridische vraagstukken op het gebied van asbest en je bent in staat om een goede sparringpartner te zijn wanneer bijvoorbeeld beleidsmakers en burgers met vragen of verzoeken komen. Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in, waarbij je regelmatig afstemt met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat. Daarbij ben je ook in staat om signalen uit je netwerk op te pikken en deze te vertalen naar je dagelijkse werkzaamheden en die van je collega’s.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO-diploma of aantoonbaar gelijkwaardig niveau op het gebied van bijvoorbeeld techniek, bouwkunde, informatiekunde, milieukunde en bij voorkeur met affiniteit voor ICT systemen, communicatie en/of voor milieu gerelateerde en juridische vraagstukken.
 • Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring in adviseren en het maken van adviesproducten en adviesdiensten of delen daarvan.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van deelprojecten en/of in coördineren en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur aantoonbare ervaring met de asbest wet- en regelgeving en bijhorende actoren en spelregels.
 • Je hebt een intrinsieke motivatie om gebruikers te helpen en te ondersteunen.
 • Je kunt complexe materie vertalen naar dagelijkse praktijk en kunt deze uitleggen op verschillende niveaus.
 • Je communiceert helder en overtuigend, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw team: De afdeling Leefomgeving, Stoffen en Afvalmeldingen

De afdeling Leefomgeving, Stoffen en Afvalmeldingen (LOSA) ondersteunt het ministerie en bedrijfsleven bij de uitvoering van wet- en regelgeving rondom (gevaarlijke) stoffen. Daarnaast registreren we het transport en de verwerking van bedrijfsafval en gevaarlijk afval.

Taken die we daarbij uitvoeren zijn:

 • het voorlichten en informeren van bevoegde gezagen, handhavende instanties en burgers over wet- en regelgeving rondom asbest.
 • het (door)ontwikkelen, beheren en uitrollen van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
 • het voor provincies verzorgen van de meldingenregistratie van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
 • het ondersteunen bij doelgerichte handhaving van het transport en de verwerking van bedrijfs- en gevaarlijk afval.
 • relatiebeheer en het geven van voorlichting rond Atlas Leefomgeving; deze biedt informatie over de gezondheidsaspecten van de Nederlandse leefomgeving.
 • de eindredactie en het onderhoud van diverse websites zoals van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Aan slag met de Omgevinswet en LAVS.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annette Snijders-Jonk, Coördinerend adviseur Stoffen en Afvalmeldingen

06–53738259

Fiona Sjouken, Afdelingshoofd

06-21201054

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Externe Veiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch manager Waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior data adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd