Adviseur AEP bij het Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGED_20230123_11/12
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Algemeen Economische Politiek (AEP) zoekt een enthousiaste en betrokken beleidsmedewerker met sterke affiniteit met economische vraagstukken voor het beheer van het Nationaal Groeifonds (NGF). Je werkt daarbij met durf aan een complex beleidstraject om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten.

In het kort ziet jouw taakpakket bij AEP er als volgt uit:
Je bent met een klein team verantwoordelijk voor het ambtelijk fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds met daarbij alle activiteiten rond het fonds zoals strategie, besluitvorming, financiëen, de aansturing van de uitvoering en monitoring en evaluatie. Je adviseert de ambtelijke en politieke top over het NGF, gevraagd en ongevraagd. Je onderhoudt contacten met andere directies zowel binnen EZK als van andere departementen, je counterpart bij het ministerie van Financiën, de Stafdirectie NGF, de uitvoeringsorganisatie RVO en andere stakeholders. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het informeren van de Kamer via Kamerbrieven en het voorbereiden van kamerdebatten.

De vacature valt in het cluster Macro-economie, Ordening en Duurzame Economie (MODE), waar fondsbeheer Nationaal Groeifonds onder valt. Het cluster houdt zich -naast het Nationaal Groeifonds- bezig met het duiden van de conjunctuur en macro-economische ontwikkelingen, marktordeningsvraagstukken m.n. in het energiedomein en adviseert op terreinen als innovatie, klimaat en energie, duurzaamheid, internationaal, mobiliteit en woningmarkt.

 • Je hebt aantoonbare affiniteit hebt met economische vraagstukken in het publieke domein.
 • Je combineert een wetenschappelijke opleiding met een brede maatschappelijke en politieke interesse.
 • Je hebt ervaring met beleidstrajecten.
 • Je bent samenwerkingsgericht, collegiaal, leergierig en proactief.
 • Je weet een relevant netwerk op te bouwen en aan te spreken

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Doorzettingsvermogen
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

AEP is een dynamische directie met veel jonge, ambitieuze medewerkers die zich willen ontwikkelen (circa 40 fte). De directie Algemene Economische Politiek (AEP) opereert op het snijvlak van advies en beleid. AEP adviseert beleidsdirecties (zowel binnen als buiten EZK) vanuit economisch perspectief en is beleidsverantwoordelijk voor macro-economisch beleid, het Nationaal Groeifonds, brede welvaart en het CPB en CBS. Daarnaast vervult AEP een sleutelrol bij beleid rond algemene economische thema’s, zoals de economische effecten van de oorlog in Oekraïne en het fiscale beleid binnen EZK. De directie is primair werkzaam voor de drie bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat, maar adviseert op bepaalde onderwerpen ook de ministers van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

AEP bestaat uit drie clusters:

Het cluster Collectieve Sector en Arbeidsmarkt (CSA) houdt zich met name bezig met de meer sociaaleconomische vraagstukken, op het terrein van arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, koopkracht, onderwijs en de zorg.
Het cluster Macro-economie, ordening en duurzame economie (MODE) houdt zich bezig met het duiden van de conjunctuur en macro-economische ontwikkelingen en adviseert op terreinen als innovatie, klimaat en energie, duurzaamheid, internationaal, mobiliteit en woningmarkt.
Het Centraal Strategisch Cluster (CSC) is de spil in de strategische visievorming binnen EZK en speelt daarbij een verbindende, initiërende en agenderende rol. Het cluster is tevens aanjager van de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

Het DG Economie en Digitalisering staat voor een duurzaam groeiende economie, goed functionerende markten en een digitale transitie die optimaal bijdraagt aan brede welvaart en economische en maatschappelijke kansen voor iedereen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvonne Haane, clustercoördinator

06-11376322

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur arbeidsmarkt en recruitment

06-29691489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Directie Versterken en Perspectief Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DGGO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Financieel-Economisch

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directiesecretaris Directie Mens & Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)