Administratief medewerker / planner

Raad voor Rechtsbijstand

 • Stand­plaats Zevenaar
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €2.352 - €3.209
 • Niveau HBO bachelor, MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch
 • Reageren voor 11 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RvR-LAZ
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De functie
Als administratief medewerker / planner (medewerker asiel) ben je verantwoordelijk voor een efficiënte planning van rechtsbijstandsverleners en tolken en het coördineren en bewaken van het ketenproces aan de balie in het aanmeldcentrum. Daarnaast beoordeel je subsidieaanvragen.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Het coördineren van het dagelijkse logistiek asielproces (balie/receptie).
 • Asielzaken distribueren aan rechtsbijstandverleners.
 • De planning onderhouden voor rechtsbijstandverleners en tolken middels een planningstool.
 • Registratie bijhouden in Excel-bestanden.
 • Registeren en bijhouden van aanvragen en declaraties van tolken.
 • Afhandelen van telefoon en mail.
 • Overige administratieve werkzaamheden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vreemdelingen die in Nederland asiel willen aanvragen, moeten zich bij binnenkomst aanmelden en worden verdeeld over één van de vier aanmeldcentra (AC). Deze zijn gevestigd in Ter Apel, Schiphol, Zevenaar en ‘s-Hertogenbosch. Legal Aid houdt zich bezig met het organisatorische en administratieve proces rondom de asielaanvraag en zorgt dat de rechtsbijstandverleners en tolken hun cliënten optimaal kunnen bijstaan.

Legal Aid bestaat uit ongeveer 30 personeelsleden verspreid over de diverse aanmeldcentra en is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de tijdige inzet van voldoende rechtsbijstandverleners voor asielzoekers, zowel op strategisch als op operationeel niveau.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen. De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen.
In alles wat we doen staat de burger centraal.

Organisatiecultuur
De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Medewerkers kunnen - naast hun functionele takenpakket - ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zetten we vaak onze eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

Raad voor Rechtsbijstand

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Berthe Udo, teamcoördinator

0622815132

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Wbtv

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanagementondersteuner

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch beheerder 3e lijn - netscaler beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd