• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.279 - €5.872
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Vacaturenummer -
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Accountmanagers RIEC
Wil je bijdragen aan de integrale aanpak van ondermijning en de veiligheid in de regio vergroten? Lees dan verder.

Het RIEC Den Haag is op zoek naar twee nieuwe accountmanagers; één voor de stad Den Haag (in combinatie met het RISO) en één voor het district Leiden/Bollenstreek. Binnen de regio van het RIEC Den Haag wordt de integrale aanpak van ondermijning vormgegeven door middel van districtelijke ondermijningstafels waarbij ketenpartners (gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst) onder coördinatie van het RIEC samenwerken aan de integrale aanpak van ondermijning. Zo wordt er op de tafels o.a. casuïstiek besproken en bespreekt men ontwikkelingen ten aanzien van ondermijning (en beleid). Het RISO betreft (de enige) regionale tafel waar – naast de regionale – ook landelijke partners aansluiten (bijv. FIOD, KMAR etc.).

De accountmanager fungeert als vooruitgeschoven post vanuit het RIEC naar de (districtelijke/ regionale/landelijke) partners en zorgt voor verbinding tussen deze partners om zo met elkaar de aanpak van ondermijning goed vorm te geven. Het betreft een uitdagende functie waarbij je stevig in je schoenen moet staan. Je fungeert als spin in het web en adviseert partners over de inhoud en het proces van nieuwe signalen die onder de RIEC-samenwerking kunnen worden opgepakt. Je werkt hierbij nauw samen met de BOT-er (medewerker van het bestuurlijke ondersteuningsteam) die vanuit het RIEC aan jouw district is gekoppeld en die zich vooral bezighoudt met casusregie en het vergroten van de weerbaarheid van de partners. Gezamenlijk bepaal je de taakverdeling.

Wat ga je doen?
De volgende zaken behoren tot jouw takenpakket:

 • Het organiseren van de districtelijke ondermijningstafel (en in geval van de ondermijningstafel van Den Haag ook het RISO) waarbij je zorgt dat de juiste inhoudelijke discussies worden gevoerd
 • en besluiten worden genomen omtrent het casusproces.
 • Het ondersteunen van de bestuurlijke portefeuillehouder en/of de voorzitter van de ondermijningstafel/het RISO.
 • Het deelnemen aan het districtscollege of de lokale driehoek als ondermijning op de agenda staat.
 • Het deelnemen aan lokale signalenoverleggen waarbij je de partners adviseert over de wijze waarop signalen binnen de RIEC-samenwerking kunnen worden opgepakt.
 • Het opstellen van een jaarlijkse (districtelijke) uitvoeringsagenda op het gebied van ondermijning samen met de partners en het monitoren van de uitvoering van deze agenda. Hierbij hoort ook
 • het periodiek rapporteren aan de ondermijningstafel en het disctrictscollege/driehoek over de voortgang van deze uitvoeringsagenda (en lopende projecten en casuïstiek) waarbij je gebruik
 • maakt van de methodiek ‘Rijker Verantwoorden’.
 • Het aansturen op verbinding en samenwerking tussen de partners onderling en het koppelen van vraag en aanbod ten aanzien van (specifieke) expertise.
 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de partners op het gebied van de RIEC-samenwerking en werkprocessen (incl. vraagstukken over privacy en informatiedeling) en het
 • (intern) doorzetten naar de collega’s.
 • Je kan daarnaast ingezet worden op regionale thematische taken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het RIEC is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten uit de Haagse regio, politie, Openbaar Ministerie en belastingdienst en is beheersmatig ondergebracht bij de gemeente Den Haag. De medewerkers van het RIEC ondersteunen gemeenten en andere overheidspartners bij de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. We verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidspartners. De taak van het RIEC begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de ondermijnende criminaliteit en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Het RIEC doet dit onder meer door in concrete cases de informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te verwerken en te analyseren en op basis van die analyse te komen tot interventieadviezen. Daarnaast levert het RIEC bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van partners bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tot slot stimuleert het RIEC de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal beleid in de regio op gebied van ondermijning. De ambities van de regio zijn neergelegd in het ambitiedocument: Coalitie tegen ondermijning; de contouren van een versnellingsagenda.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilona Kalksma

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris ondermijningstafel RIEC Den Haag

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Gedragswetenschapper Veilig Thuis Haaglanden

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Coördinerend Rijksheer Nordrhein-Westfalen

Provincie Overijssel
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd