Accountmanager Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rotterdam

Gemeente Rotterdam

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.348 - €4.859
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 september
 • Vacaturenummer 11
 • Plaatsingsdatum 12 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het RIEC Rotterdam is één van de tien RIEC's die tien jaar geleden zijn opgericht ten behoeve van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Ondermijning is een actueel en urgent maatschappelijk thema en staat hoog op de politieke agenda. De RIEC's hebben tot doel om de betrokken overheden (gemeenten, politie, OM, Belastingdienst, iSZW, Koninklijke Marechaussee, IND, UWV, et cetera) bij de gezamenlijke aanpak te ondersteunen. Het RIEC ondersteunt in het bijzonder de 25 gemeenten in de regio bij het vormgeven en uitvoeren van de bestuurlijke aanpak van ondermijning.
De doelstellingen van die bestuurlijke en integrale aanpak zijn:
 • voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd;
 • vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan;
 • economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.

Informatie
Jouw uitdaging
Onder- en bovenwereld zijn steeds vaker met elkaar verweven. Criminelen verwerven daardoor met illegaal verkregen vermogen een economische en sociale macht- en invloedpositie. Dit heeft een ondermijnend effect op onze samenleving. De gemeenten voeren regie op de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals:
 • Georganiseerde hennepteelt
 • Mensenhandel en -smokkel
 • Criminele motorbendes
 • Misbruik en fraude binnen de vastgoedsector
 • Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit
Als accountmanager van het RIEC ondersteun je de gemeenten daarbij. Je fungeert als hun eerste aanspreekpunt voor zowel het hoofd RIEC als voor enkele aangewezen gemeenten waar het gaat om de bestuurlijke ondermijningsaanpak. Je bent in die rol de spin in het web: Je jaagt aan, overtuigt, ondersteunt vanuit jouw kennis en expertise van de bestuurlijke aanpak. Op die manier zorg je ervoor dat de gemeenten in de regio vanuit hun eigen bestuurlijke rol en verantwoordelijkheden goed in staat zijn een cruciale bijdrage te leveren aan de integrale ondermijningsaanpak en voldoende weerbaar zijn om ondermijnende invloeden in de samenleving tegen te gaan. Dat doe je in nauwe afstemming met de gemeentelijke organisatie, in regelmatig overleg met de vaste aanspreekpunten binnen de gemeente, maar ook in contact met de directie, de gemeentesecretaris én het bestuur (burgemeester en college van b&w) en het hoofd RIEC. Je hebt oog voor landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en draagt, met oog voor de belangen van alle RIEC-partners, voortdurend bij aan de doorontwikkeling van diensten en (informatie)producten van het bureau RIEC.

Doel van de functie:
Een bijdrage te leveren aan de aanpak van ondermijning in de regio Rotterdam. Dit doe je door verbinding te leggen, te makelen en te schakelen tussen (kennis en expertise van) gemeenten en andere partners. Een hele goede samenwerking met de partners is hierin een must.

Jouw werkzaamheden:
 • Je bent eerste aanspreekpunt en adviseur voor zowel het hoofd RIEC als voor een aantal gemeenten op de RIEC-thema's in brede zin (ondermijning)
 • Je adviseert over gemeentelijk beleid, organisatie en uitvoering op het gebied van de aanpak van ondermijning, ook ten behoeve van concrete inzet van het gemeentelijke instrumentarium en toepassing van de Wet Bibob
 • Je adviseert daarbij tevens het hoofd RIEC op gebied van gemeentelijke ontwikkelingen inzake ondermijning
 • Je faciliteert en ondersteunt gemeenten met training en opleiding op het gebied van ondermijning.
 • Je faciliteert en ondersteunt gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) bij het vergroten van bewustzijn op het thema ondermijning en de RIEC-thema's daarbinnen, onder andere door het (mede) verzorgen van presentaties en groepssessies.
 • Je bent sparringpartner voor de gemeente over concrete signalen van ondermijning.
 • Je monitort de voortgang van de uitvoering van de interventies door gemeenten.
 • Je bent primair verantwoordelijk voor de intake van signalen vanuit de gemeenten.

Functie-eisen

Jij beschikt over het volgende:
 • WO achtergrond;
 • ervaring in het werk binnen de specifieke context van het bestuursrecht, Bibob-wetgeving en financieel-economische vraagstukken;
 • ervaring met en kennis van de werkwijze van de RIEC partners (openbaar bestuur, opsporingsdiensten);
 • goede rapportage- en presentatievaardigheden;
 • goede netwerkvaardigheden.
 • Flexibiliteit
 • politiek-bestuurlijk inzicht en sensiviteit
 • doortastendheid.
Jij bent:
 • goed in staat om problemen te signaleren, belangrijke informatie te zoeken en herkennen, vraagstukken uiteen te rafelen en verbanden te leggen tussen gegevens;
 • in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën; je bent vaardig in onderhandelen;
 • laat blijken goed geïnformeerd te zijn over actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie
 • alert op nieuwe informatie en maakt je meester van nieuwe kennis; je past deze effectief toe voor de eigen functie en deelt deze (on)gevraagd met collegae en partners.
Integriteit
Als accountmanager werk je met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Wij vragen daarom een hoge mate van integriteit. Een screening maakt dan ook onderdeel uit van de selectie.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €3.348 Max. €4.859 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Een zeer dynamische en afwisselende functie met veel zelfstandigheid. Je komt in een gedreven en professioneel team te werken van ongeveer 25 fte, waaronder 4 accountmanagers. Je werkt door de hele regio, maar je uitvalsbasis is het Timmerhuis in het centrum van Rotterdam. Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 4.859,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek.

De aanstelling geschiedt op basis van een payroll-constructie. In verband met de payroll-constructie wordt in eerste instantie een aanstelling voor 1,5 jaar aangeboden met vervolgens de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals 3,5 jaar.

Integriteit
Als accountmanager werk je met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Wij vragen daarom een hoge mate van integriteit. Een screening maakt dan ook onderdeel uit van de selectie.

Bijzonderheden

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Bob Peters, tel. 010-2673642. Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Conny Chan, recruiter, te bereiken via tel. 06-12378752 .

Solliciteren kan tot en met 6 september 2019.

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, zullen niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Rotterdam

De ondersteunende taak van het RIEC begint bij het versterken van het lokale bewustzijn, inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Het RIEC doet dat onder meer door in concrete casus de informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Verder levert het RIEC bestuurlijke en financiële expertise ter ondersteuning van, in het bijzonder, de gemeenten en provincie bij de uitvoering van hun taken in het kader van deze vorm van criminaliteitsbestrijding. Ook ondersteunt het RIEC bij de uitvoering van de gemeentelijke regierol bij multidisciplinaire interventies.

Ondersteund door landelijke ontwikkelingen, waaronder het beschikbaar komen van incidentele en structurele gelden, zullen de komende jaren in het teken staan van een verdere regionale versterking van deze integrale aanpak; het accountmanagement vervult daarin een belangrijke rol.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Integraal projectleider Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rotterdam

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Expert/Adviseur Vastgoedcriminaliteit

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Secretaresse

Gemeente Tilburg
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden