3 Juristen Wet openbaarheid van bestuur (HBO/WO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-345(PO)
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Het beleid van het ministerie van VWS staat volop in de publieke belangstelling. Dit komt ook tot uitdrukking in een groot aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door de pers en andere partijen. Een bijzonder actuele uitdaging vormen de Wob-verzoeken naar aanleiding van de Covid-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen die de overheid heeft getroffen. Daarmee is de Wob-opgave voor VWS in korte tijd enorm toegenomen. Deze Wob-verzoeken vormen dan ook de directe aanleiding voor deze vacature.

Als Wob-jurist bij de Programmadirectie Openbaarheid help je ons ministerie om juridisch en bestuurlijk juist en effectief te handelen.

Functieomschrijving
Je werk bestaat uit het afhandelen van verzoeken op grond van de Wob, op het terrein van het ministerie van VWS en die betrekking hebben op bestrijding van de Covid-19 pandemie. Je werkt samen met je collega’s van de Programmadirectie Openbaarheid. Je interpreteert binnengekomen verzoeken die betrekking hebben op bestrijding van de Covid-19 pandemie en controleert aanwezige documenten op compleetheid. Je markeert en beoordeelt de documenten en stemt je bevindingen af met de beleidsmedewerkers. Vervolgens maak je een inventarislijst van de documenten en moet er een conceptbesluit opgesteld worden. Verder adviseer je de collega’s binnen het ministerie over de te nemen Wob-besluiten op het gebied van corona.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Openbaarheid is een nieuwe directie binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze programmadirectie zorgt voor afhandeling van Wob-verzoeken die verband houden met de bestrijding van corona. Aanleiding is de noodzakelijke intensivering van de behandeling van coronagerelateerde Wob-verzoeken vanwege de grote hoeveelheid te beoordelen documenten. Om te zorgen dat die verzoeken binnen redelijke en afzienbare termijn worden afgedaan wordt de programmadirectie opgericht. De programmadirectie Openbaarheid bestaat uit vier teams, aangestuurd door 4 teamcoördinatoren. Elk team bestaat uit ca. 20 juristen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Catoke Visser, Programmamanager van de Programmadirectie Openbaarheid

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Wet openbaarheid van bestuur (Wo)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businesscontroller persoonsgebonden budget (PGB)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur persoonsgebonden budget (PGB)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-24
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd