• Stand­plaats Den Haag, vanuit huis, online en in de regio
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €4.108 - €5.821
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 16 september
 • Vacaturenummer 202203
 • Plaatsingsdatum 29 juni 2022
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt dertig regio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) door kennis te ontwikkelen en te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de doelen uit het klimaatakkoord te kunnen verwezenlijken. Voor een goede verbinding tussen de regio’s en de collega’s binnen het NP RES zoekt het NP RES twee regio-accounthouders.

Accounthouder voor Midden-Nederland (Noord-Holland Noord en Zuid, Flevoland, Utrecht en Amersfoort)

Accounthouder voor Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe)

De RES-regio’s hebben rond de zomer van 2021 een RES 1.0 vastgesteld, met hierin o.a. het vermogen aan duurzame energie dat ze willen opwekken in 2030 en de wijze waarop ze dit willen gaan doen. De plannen bevinden zich in verschillende fases. Van vastgestelde ambitie tot project in uitvoering. Daarnaast hebben de regio’s een Regionale Structuur Warmte (RSW) opgesteld, waarbij op regionale schaal inzicht is gegeven op de vraag en het aanbod van warmte in de regio. Met het vaststellen van de hieraan gerelateerde Transitievisies Warmte (TVW) door de gemeenten eind vorig jaar ligt er een basis voor vervolgafwegingen in de regio’s.

Voor het Nationaal Programma RES is het ontwikkelen, borgen en verspreiden van kennis ten aanzien van het RES-proces naar de regio van groot belang. Als regio-accounthouder fungeer je als eerste aanspreekpunt voor regio’s die vallen onder het landsdeel waarin je actief bent. Je hebt een belangrijke signalerende, verbindende en ondersteunende rol. De invulling van deze rol is van waarde voor het gehele Nationaal Programma RES. Jouw bijdrage is daarmee van essentieel belang voor het succes van de Regionale Energiestrategie.

Je bent zeer regelmatig in de regio’s van jouw landsdeel. Daardoor ben je goed op de hoogte van alles wat er in jouw regio’s speelt. Je beantwoordt inhoudelijke vragen die zich voordoen, eventueel met hulp van thema-trekkers van het Nationaal Programma. Ondersteuningsvragen geleid je door naar de expertpool. Naast dit alles onderhoud je als regio-accounthouder nauwe contacten met medewerkers die vanuit het Rijk, de koepels en/of een ander verband contacten onderhouden met de regio's. Je koppelt de informatie over de behoeften, kansen en belemmeringen van regio's terug aan het programmateam RES.


Jouw werkzaamheden
• Je legt de verbinding naar thematrekkers en programmamanagers.
• Je haalt vragen op uit de regio.
• Je brengt kennis, informatie en instrumenten naar de regio en licht deze toe.
• Je legt verbindingen vanuit de ondersteuningsbehoeften met de expertpool van het NP RES.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de regio.
• Je verzorgt het verwachtingsmanagement voor de regio.
• Je bouwt en onderhoudt een warm netwerk in de regio’s waarvoor je werkzaam bent

NP RES

Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt dertig regio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) door kennis te ontwikkelen en te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de doelen uit het klimaatakkoord te kunnen verwezenlijken.

De klimaatopgave is misschien wel één van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Iedereen zal het merken in zijn of haar leefomgeving. De regio wordt gezien als het schaalniveau om invulling te geven aan deze opgaven. Hoewel de oplossingen regionaal gevonden moeten worden, slaagt dit alleen wanneer in een verbindend nationaal programma de afzonderlijke regio’s elkaar kunnen aanvullen en versterken. Deze ondersteuning bevordert zo kwalitatief hoogwaardige strategieën die samen optellen tot de nationale opgave. In dit nationaal programma is de kracht vanuit verschillende stakeholders gebundeld om knelpunten in de regio snel en effectief te adresseren en tot een oplossing te brengen: een echte netwerkorganisatie! Voor meer informatie over het programma verwijzen we graag naar de website www.regionale-energiestrategie.nl.

Je werkt binnen het programmabureau samen met ca. 30 collega’s, die allen deskundig en gemotiveerd zijn om de regio’s te ondersteunen en van het programma een succes te maken Er is een werkplek voor je bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Daarnaast werk je ook vanuit huis. De functie vraagt daarnaast dat je regelmatig in de regio’s zelf aanwezig bent. Binnen het programma werk je samen met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het NP RES is een adaptief programma, wat betekent dat jij ook actief mee kan denken over verbeteringen om het programma nog effectiever te maken. De financiën van het programma NP RES zijn onlangs verlengd tot 2030. Daarmee is continuïteit geborgd. Detachering vanuit een van de deelnemende partijen aan het NP RES heeft de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de contractvorm in overleg bepaald.

NP RES

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

TWEE PROJECTMANAGERS voor opschaling van innovaties in woningen en gebouwen

TKI Urban Energy
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Unesco Sitebureau Hollandse Waterlinies

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Regionaal adviseur actieplan regio Midden-Utrecht, Amersfoort en Food Valley

SBB
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd