2 Medewerkers toezicht en handhaving Bodem (2 x 36 uur/ 2 x 1 fte)

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe

 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris - €4.208
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 september
 • Vacaturenummer 20220729
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze functie ga jij je onder meer bezighouden met het uitvoeren van toezicht in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de daarmee samenhangende regelgeving, zoals de Wet milieubeheer (Wm).

Een greep uit je werkzaamheden
• Je toetst de meldingen Bbk en houdt toezicht op de uitvoering van de meldingen Bbk en op de aanleg van WKO-installaties.
• Je adviseert over grondverzet en het toepassen van bouwstoffen aan gemeentelijke afdelingen, bedrijven, particulieren en instellingen.
• Je beoordeelt saneringsplannen en BUS-meldingen op handhaafbaarheid en houdt toezicht op de uitvoering van de bodemsaneringen.
• Je beoordeelt evaluatieverslagen van uitgevoerde bodemsaneringen en adviseert hierover aan de vergunningverlener.
• Je handhaaft bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen volgens de landelijke handhavingsstrategie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wij zijn op zoek naar twee medewerkers toezicht en handhaving voor het team Bodem.

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe

Bij de RUD Drenthe werken zo’n 160 gespecialiseerde medewerkers met kennis en ervaring op het gebied van milieuwetgeving. Inwoners en bedrijven van Drenthe kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én voor volgende generaties. Dit doen wij onder andere door middel van het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s.
Met deze missie staan wij in het brandpunt van grote maatschappelijke ontwikkelingen in ons land: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een drukbevolkt land, het verantwoord gebruik van de schaarse ruimte, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en de energietransitie en de bescherming van natuur. Daar kun jij aan meewerken!

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Charly van Schaik (tot 8 augustus 2022)

+31592754485

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Selcio Tuzla (vanaf 8 augustus 2022)

+31592754411

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Bodem (36 uur/ 1 fte) schaal 9

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent (m/v)(24-36 uur/ 0,67- 1 fte)

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Bodem (36 uur/ 1fte) schaal 10

Regionale UitvoeringsDienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd