2 enthousiaste (senior) beleidsmedewerkers Arbeidsvoorwaarden en Pensioen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer A&O/2022/14
 • Plaatsingsdatum 19 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Arbeidsvoorwaarden en Pensioen (A&P) werkt de komende periode onder andere aan twee grote opgaven: de implementatie van de Wet toekomst pensioenen in een nieuwe ABP-pensioenregeling en een effectieve coördinatie van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de publieke sector.
We zijn een enthousiaste en diverse afdeling met een mix van jonge starters en zeer ervaren collega’s. Je bent zeer welkom als je ervaring hebt met arbeidsvoorwaarden en/of pensioenvraagstukken, maar ook als je als starter bereid bent die ervaring op te doen. Je werkpakket is flexibel in te vullen op basis van jouw kennis, ervaring en belangstelling. Zeker is dat je - ook als starter - veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt en zo snel het beleidsterrein leert kennen en een relevant netwerk opbouwt.

1. Al 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP, welke met een belegd vermogen van meer dan 500 miljard een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is. Op basis van de uitwerking van het pensioenakkoord moet ook de ABP-pensioenregeling op een nieuwe leest geschoeid worden.

2. In de publieke sectoren lopen de arbeidsmarkttekorten op. Het is belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden voldoende aantrekkelijk zijn, zowel om mensen te behouden en te binden als om nieuwe mensen aan te trekken. Tegelijkertijd willen we niet dat sectoren elkaar op arbeidsvoorwaarden te veel gaan beconcurreren en zijn er budgettaire beperkingen. Door goed te coördineren geef je enerzijds ruimte aan de diverse sectoren maar borg je ook een zeker mate van eenheid tussen de diverse overheidswerkgevers en de maatschappelijke voorbeeldrol die overheidswerkgevers hebben.

Je draagt bij aan de inzet, mandaten en strategie voor de onderhandelingen in de Pensioenkamer. Daarbij werk je nauw samen met andere departementen (Financiën, SZW, OCW, J&V en Defensie) en met de andere publieke werkgevers in het onderwijs en bij decentrale overheden. En in nauwe samenwerking met Financiën zorg je ervoor dat financiële consequenties steeds helder en betrouwbaar in beeld zijn.
Je bent medeverantwoordelijk voor het zogenaamde referentiemodel dat ten grondslag ligt aan de financiële ruimte voor cao-afspraken (o.a. voor loonstijgingen) in de verschillende publieke sectoren, en zorgt er samen met een collega van het ministerie van Financiën als waarnemer bij cao-overleggen van Rijk, Politie, Defensie en de Rechterlijke Macht voor dat cao-afspraken passen binnen het kabinetsbeleid en dat er geen ongewenste concurrentie tussen sectoren ontstaat.
Vanuit de kennisfunctie doe en/of begeleid je onderzoek naar arbeidsvoorwaardenontwikkeling binnen de publieke sectoren (loonontwikkeling, secundaire arbeidsvoorwaarden, etc.) en draag je bij aan de beantwoording van Kamervragen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Ambtenaar en Organisatie schept voorwaarden voor een goede
organisatie en zorgt ervoor dat de ambtenaar – in een politiek-bestuurlijke context – kan presteren. Dat doet ze door te werken aan een moderne, inclusieve, efficiënte
en wendbare overheid, die de maatschappelijke opgave centraal stelt en grenzeloos samenwerkt en zorgt voor optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Ambtelijk vakmanschap, integriteit, goede arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, pensioenen en de normering van topinkomens staan daarin centraal.

De afdeling Arbeidsvoorwaarden en Pensioen (A&P) is specialist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en pensioenen in de publieke sector, binnen de sector Rijk en bij internationale organisaties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Grada Lautenbach, afdelingshoofd

(06) 48 13 74 21

Arno Lammeretz

(06) 12 21 91 15

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoopadviseur UBR|HIS

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Controller

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Contractmanager HIS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)