Stagiair Zorgfraude

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 december Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 23-82
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Gerede verdenking van zorgfraude als indicator voor zorgverwaarlozing

In Nederland betalen we jaarlijks 80 miljard euro voor zorg. Soms is daarbij sprake van misbruik. Zoals fraude met persoonsgebonden budgetten of het onterecht declareren van rekeningen. Door misbruik van zorggelden blijft er minder geld over voor de zorg zelf en daarvan worden patiënten de dupe. Indien zorgfraude gepaard gaat met zorgverwaarlozing, dan treft de IGJ maatregelen. Bij zorgverwaarlozing is er zorg van te lage kwaliteit en/of te weinig zorg geleverd.

Daarnaast heeft de IGJ de hypothese dat zorgfraude bij een organisatie op zichzelf mogelijk een indicator is voor zorgverwaarlozing.

Vanuit haar toezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp, zet de IGJ in op het voorkomen en waar mogelijk aanpakken van zorgverwaarlozing door niet-integere bedrijfsvoering. Dit doet de IGJ in samenwerking met de betrokken ketenpartners en gericht op de grootste risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan cliënten en patiënten.

Dit is de aanleiding om een stageonderzoek voor een masterscriptie uit te zetten met als centrale onderzoeksvraag: Wanneer gaat (gerede verdenking van) zorgfraude gepaard met zorgverwaarlozing?

Onderzoeksvragen:
De voorlopige onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden binnen de opdracht zijn:

 1. In hoeverre is (gerede verdenking van) zorgfraude een indicator voor zorgverwaarlozing?
 2. Welke factoren zijn van invloed op het verband tussen (gerede verdenking van) zorgfraude en zorgverwaarlozing?
 • Hoe sterk is het verband tussen (gerede verdenking van) zorgfraude en zorgverwaarlozing als we onderscheid maken naar sectoren of branches in de zorg?
 • Hoe sterk is het verband tussen (gerede verdenking van) zorgfraude en zorgverwaarlozing als we onderscheid maken naar modus operandi

Onderzoeksmethode:
Van de stagiair wordt gevraagd om te starten met een literatuurstudie. Om vervolgens kwantitatief onderzoek te doen met actuele casuïstiek. Waar nodig aangevuld met interviews met betrokken inspecteurs of met partijen waarmee de IGJ samenwerkt binnen het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

De IGJ zoekt een kandidaat die ten minste beschikt over de volgende competenties:

 • WO werk- en denkniveau,
 • Representatief, de kandidaat zal extern gesprekken voeren namens de IGJ,
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in gesprekken als in het formuleren van teksten. Geschoold in het voeren van semi-gestructureerde (kwalitatieve) interviews.
 • Analytisch voldoende sterk om conclusies te verbinden aan onderzoeksresultaten en de IGJ te voorzien van een degelijk advies,
 • Bij voorkeur enige ervaring met of kennis van de zorgsector, toezicht en zorgfraude,
 • Pro-actief en resultaatgericht,
 • Bereid om op verschillende locaties te werken aan de opdracht.

De definitieve onderzoeksvragen en onderzoeksopzet worden voorafgaand aan de start van de opdracht geformuleerd en moeten akkoord bevonden zijn door de Universiteit.

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Maximaal aantal uren per week 40
 • De opdracht vereist voltijd (werkweek van 40 uur) inzet van de kandidaat voor 6 maanden. Dit kan ingevuld worden als stage voor een masterscriptie. De standplaats is Utrecht.
 • Een vergoeding voor je reiskosten (afhankelijk van het bezit van een OV-week of OV-weekendkaart).
 • Inhoudelijke stagebegeleiding bestaat ten minste uit een wekelijks overleg van 1 uur met je directe stagebegeleider vanuit de IGJ.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 14 december of maandag 18 december.
 • Om stage te lopen bij ons, moet je een stageovereenkomst en integriteitsverklaring ondertekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen;
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Duidelijk, onafhankelijk, eerlijk!

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie op onze website: 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Betty Hoogervorst

06-21160601

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiaire bij de directie Internationale Zaken van het ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair communicatie Bestuursstaf

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Meeloopstage