• Den Haag
 • WO bachelor
 • 24 - 40 uur
 • €749
 • Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 16 juni 2024
 • Meeloopstage
 • 1 sep. 2024 - 1 mrt. 2025
Kenmerk: 737, Plaatsingsdatum: 11 mei 2024

Wil jij als student een half jaar meewerken aan het topinkomensbeleid van de rijksoverheid? Dan is dit je kans!

Ons team Topinkomensbeleid en Economische Advisering is een team van ongeveer 20 mensen. Een deel hiervan is verantwoordelijk voor beleid, voorlichting én toezicht op het gebied van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging en ontslagvergoeding van bestuurders en toezichthouders van organisaties in de (semi)publieke sector en stelt de openbaarmaking hiervan verplicht. Als onderdeel daarvan houden we toezicht op de naleving van de Wet door ca. 2.000 organisaties. Bij de toezichtonderzoeken is veel te doen.
We hebben behoefte aan een stagiair die ons ondersteunt en meewerkt. Voorbeelden van concrete werkzaamheden waar je mee aan de slag kan:

 • Onderzoek of de WNT op bepaalde organisaties van toepassing is en of salarissen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen binnen de wettelijke normen zijn gebleven.
 • In dat verband stel je een nalevingstoets op en komt tot een oordeel inzake de naleving van de WNT.
 • De verslaglegging van vakinhoudelijk teamoverleg.
 • Secretaris van het Coördinatieoverleg van de toezichthouders en handhavers van de diverse ministeries.
 • De verdere ontwikkeling van het toezichtsbeleid.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Ambtenaar & Organisatie houdt zich binnen DGDOO bezig met de mens- en de organisatiekant van een moderne overheid. Belangrijke onderwerpen binnen de directie zijn onder meer de modernisering van het overheidswerkgeverschap, CAO’s en pensioenen voor de rijksoverheid en andere overheidssectoren, het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, versterking van een integere overheid, formulering van ambities op het terrein van organisatiebeleid en de inrichting van de P&O- functie van het Rijk. Ook het team Topinkomensbeleid en Economische Advisering valt onder de directie. Het gedeelte van het team dat zich bezig houdt met topinkomensbeleid bestaat op dit moment uit ca. acht mensen. Werkzaamheden van het team WNT omvatten onder meer:

 • Het voorbereiden van wet- en regelgeving, met de focus op het verhogen van de doelmatigheid en vereenvoudiging van de WNT.
 • Het bijhouden van het WNT-register met alle onder het toezicht van BZK vallende WNT-instellingen.
 • Toezicht en handhaving van de wet voor die WNT-instellingen die onder het toezicht van BZK vallen.
 • Informeren en beantwoorden van vragen van relevante doelgroepen, zoals mede-toezichthouders.
 • WNT-instellingen en accountants over de uitvoering van de wet en voorgenomen en gerealiseerde wijzigingen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Herman Scholten

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair bij Macro-economische en strategische advisering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage

Medewerker Financieel afhandelen (BBL Stagiair)

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband BBL/BOL

Stagiair Grafische Vormgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage