Stagiair weerbaar bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €604
 • Niveau Universitair Master, WO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BZK190338
 • Plaatsingsdatum 28 juni 2019
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep 2019 - 1 mrt 2020

Functie­omschrijving

Anticiperen op ondermijnende gedragingen en situaties, en het ondersteunen van burgemeesters en wethouders. Dat zijn voorbeelden van de maatschappelijke opdrachten waar de directie Democratie en Bestuur zich mee bezighoudt. Als stagiair werk je mee aan onze uiteenlopende projecten op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving.

Je leest en hoort er regelmatig over: bedreigde en geïntimideerde burgemeesters, ondersteuning bij integriteitskwesties openbaar bestuur, demonstraties over de intocht van de Sint, discussies over overlast op vakantieparken, de komst van een azc of een school met salafistische signatuur.

Al deze vraagstukken hebben iets gemeen. Burgemeesters, wethouders en ook ministers worden (soms direct) geconfronteerd met vraagstukken die (deels) veroorzaakt worden door maatschappelijk onbehagen. Wat is de politiek-bestuurlijke reactie op maatschappelijk onbehagen? En hoe ver moet je als overheid gaan in die reactie? Een maatschappij moet immers tot een zekere mate zelfredzaam zijn. 

De afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid (PAW) bedenkt hoe we (lokale) bestuurders bij deze lastige opgaves kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een (e-)opleiding over de risico’s voor de democratische rechtsorde, een ondersteuningsteam weerbaar bestuur of hulpmiddelen om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Het zijn voorbeelden van projecten waar jij aan bij kunt dragen.

Bij PAW werken we aan een weerbaar bestuur. Onze primaire doelgroep is het openbaar bestuur, en grotendeels de gemeenten. Simpel gezegd: wij helpen burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden hun werk beter te kunnen doen door projecten op te zetten op het gebied van integriteit en veiligheid van bestuurders, ondermijning en maatschappelijke weerbaarheid, de aanpak van desinformatie en problematisch gedrag (gedrag dat de wet niet overtreedt, maar wat wel als onwenselijk wordt bestempeld).

Als stagiair help je beleidsmedewerkers met het schrijven van nota’s, voer je overleg met andere ambtenaren en draag je bij aan onze adviezen richting de minister. Ook lever je hand-en-spandiensten bij het organiseren van conferenties en bijeenkomsten en bij het notuleren van vergaderingen. Je krijgt alle ruimte om te ontdekken waar jouw interesses liggen en wat jouw vaardigheden zijn.

Functie-eisen

 • Je volgt een universitaire studie, bij voorkeur sociale wetenschappen.
 • Je hebt belangstelling voor het overheidsbeleid en het openbaar bestuur.
 • Je volgt politieke ontwikkelingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal € 604,- per maand bij een fulltime stage van 40 uur per week.

Bijzonderheden

 • Je hebt je studie nog niet afgerond.
 • Je bent minimaal vier dagen per week aanwezig op het ministerie.
 • De looptijd van de stage is vijf maanden. In overleg is daar van af te wijken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Directie Democratie en Bestuur 
De directie Democratie en Bestuur richt zich op drie lijnen:

 • De versterking van de verbinding tussen kiezers en gekozenen, tussen inwoners en hun overheid.
 • Een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers.
 • Een weerbaarder lokaal bestuur, zowel gericht op veiligheid van politieke ambtsdragers als op robuuste democratische instituties.

Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid
Onderdeel van de directie is de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid (PAW). Onze kernopdracht is het in positie brengen van de politieke ambtsdragers van Nederland om hun taken zo goed mogelijk te vervullen in het perspectief van de maatschappelijke opgaven waarvoor zij staan. De afdeling draagt daarmee bij aan twee inhoudelijke hoofdlijnen van de directie, namelijk een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. Dit doen we langs drie sporen:

 • Het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers.
 • Het versterken van de preventief-bestuurlijke aanpak ondermijning en maatschappelijke weerbaarheid.
 • Het tegengaan van ondemocratische beïnvloeding.

Daarnaast richten we ons op het faciliteren van de loopbaan van politieke ambtsdrager, met aandacht voor een solide rechtspositie, re-integratie na een politieke functie, integriteit en professionele toerusting tijdens de uitoefening van het ambt. Daarnaast zijn we als PAW verantwoordelijk voor een zorgvuldige benoemingsprocedure.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pépin Cabo, Coördinerend beleidsmedewerker

06-48138442

Vincent Vaseur, (Senior) Beleidsmedewerker

06-50035740

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair topinkomensbeleid, toezicht en advies

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat-generaal Overheidsorganisaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair communicatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Praktijkopdracht

Meewerkstage marktordening op het spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie OVS, cluster Spoorordening
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Meeloopstage