Stagiair toezicht op gewasbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch
 • Reageren voor 25 maart
 • Vacaturenummer S/NVWA210044
 • Plaatsingsdatum 18 februari 2021
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Functie­omschrijving

Landbouw en innovatie gaan hand in hand. Een goede ontwikkeling die kansen biedt. Maar ook gevolgen heeft. Zo heeft precisielandbouw effect op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. En als wo-student buig jij je tijdens jouw stageperiode bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht over de gevolgen daarvan voor onze rol als toezichthouder.

Voor het effectief inrichten van onze toezichttaak is het belangrijk dat we goed inspelen op innovaties op het gebied van gewasbescherming. En dat past nou net precies in jouw straatje. Binnen het team Natuur- en Gewasbescherming maak jij een up-to-date overzicht van de belangrijkste landbouwinnovaties in het algemeen en van precisielandbouw en gewasbescherming in het bijzonder.

Wat betekenen deze innovaties voor de wettelijke eisen op het gebied van gewasbescherming? Wat zijn hiervan de gevolgen voor onze rol als toezichthouder? En op welke punten moeten we ons toezicht vernieuwen? Jij onderzoekt en analyseert dit.

Jouw analyse past in de aanpak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: kennisgedreven en risicogericht. Zo signaleer je eventuele risico’s, bijvoorbeeld wanneer het met onze huidige toezichtrol onvoldoende lukt om afwijkingen te constateren. Vervolgens onderzoek je hoe we hierop kunnen anticiperen.

Jouw taken

 • Je voert zelfstandig een onderzoeksopdracht uit.
 • Je stelt een onderzoeksplan op waarin je de onderzoeksmethodiek beschrijft.
 • Je voert dit onderzoek uit bij telers en partijen die actief zijn op het gebied van innovatie.
 • Je verricht aanvullend literatuuronderzoek.
 • Je analyseert de onderzoeksresultaten.

 

 

 

 

Functie-eisen

 • Je volgt een wetenschappelijke opleiding in een landbouwkundige richting en hebt kennis van landbouwkundige praktijken.
 • Je kunt goed conclusies en aanbevelingen opstellen over welke instrumenten we kunnen inzetten om het toezicht op gewasbeschermingsmiddelen in te richten en de naleving te verhogen.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met innovatie.
 • Je kunt goed analyseren en kritisch nadenken.
 • Je bent een echte teamspeler en communiceert goed.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Het gaat om een stageperiode van drie tot zes maanden.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt onze ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Europees SOLVIT-netwerk

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Europese en Internationale Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Meeloopstage

Administratieve stage protocol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 17 maart
 • Dienst­verband Meeloopstage

MeewerkStagiair externe communicatie Agentschap van de Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Agentschap, afdeling Beleid en Risicomanagement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Meeloopstage