Stagiair team Vergroening financiële sector, bedrijfsleven en overheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Natuur, cluster Natuur en Samenleving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 15 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer S/LNV220171
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage

Functie­omschrijving

De waarde van natuur verstevigen in de samenleving. Dat is jouw missie bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Tijdens je stage leg je verbindingen in de wereld van financiële instellingen, economie en overheidsbeleid. Dé kans om bij te dragen aan de vergroening van deze sectoren!

Tijdens je stage ga je aan de slag met innovatieve thema’s zoals transparantie en bewustwording over biodiversiteit en natuurlijk kapitaal, met oog voor brede welvaart. In een overheidsrol ondersteun je collega’s in hun dagelijkse werk bij ons ministerie. Je maakt daarbij kennis met verschillende spelers en partners op nationaal en internationaal niveau; van financiële instellingen en bedrijven tot overheidsinstanties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Jouw werkzaamheden op een rij

 • Je helpt banken, bedrijven en overheden om biodiversiteit op te nemen in hun analyses, instrumenten en besluitvorming.
 • Je helpt maatschappelijke organisaties om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen.
 • Je werkt mee aan verschillende Europese en internationale trajecten. Denk aan de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, Interface Dialogue Finance & Biodiversity (in het kader van de CBD Biodiversiteitstop) en de EU Taxonomie.
 • Je helpt bij het samenwerken met andere ministeries om de samenleving te verduurzamen en natuurinclusieve economische modellen te ontwikkelen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Natuur, cluster Natuur en Samenleving

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Natuur, cluster Natuur en Samenleving
Het cluster Natuur en Samenleving is onderdeel van het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. Ons doel is om het belang en de waarde van natuur te verankeren in de maatschappij en economische sectoren. We laten overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen inzien waarom zij natuur moeten meenemen in hun besluitvorming.

Om ons doel te bereiken, werken we veel samen met organisaties als de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en ngo’s, maar ook met gemeenten, provincies, kennispartijen, bedrijven en financiële instellingen. Belangrijke beleidsthema’s binnen ons cluster zijn natuur en landbouw, natuur in de stad, natuurlijk kapitaal en vergroening van de financiële sector.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alexander Verkerk

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair Systeemtoezicht

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage Informatiebeheerder Programma Informatiehuishouding

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage