Stagiair Systeemtoezicht

Autoriteit Persoonsgegevens

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer AP/2022/2807
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

We leven in een data gedreven wereld waarin technologische ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Daarvan kan iedereen profiteren, maar innovatie mag niet ten koste gaan van het grondrecht om persoonsgegevens te (kunnen) beschermen. Daarvoor is noodzakelijk dat mensen zeggenschap hebben en houden over hun digitale sporen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging versterken de privacy rechten van alle inwoners in de EU, eist meer van organisaties en geeft de Europese privacy toezichthouders stevigere bevoegdheden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit doen wij door te informeren over regels en risico’s en te adviseren over wet- en regelgeving. Wij stimuleren organisaties om privacy vriendelijke systemen en processen toe te passen en bewaken naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, treden wij handhavend op.

Dit wordt jouw rol

(Afstudeer)onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) is een digitale euro aan het ontwikkelen, de zogenaamd Central Bank Digital Currency (CBDC). In dat ontwikkeltraject moeten nog veel ontwerpkeuzes gemaakt worden. Zo ook de afweging over de mate van gegevensbescherming en andere vrijheden. Hoe kan privacy by design and default worden gewaarborgd? Wordt het mogelijk volledig anoniem te betalen of worden alle transacties onderworpen aan monitoring? Welke risico’s voor de rechten van burgers zitten er aan een digitale euro? Hoe worden de aanbevelingen uit de EDPB opgepakt? Onder andere deze vragen worden het onderwerp van je (afstudeer)onderzoek. Daarbij krijg je de mogelijkheid om aan te sluiten bij nationale en internationale netwerken. Jouw onderzoek gebruikt de AP om haar strategie en positie over de CBDC te bepalen.

Bijdrage aan lopende projecten binnen de afdeling

De afdeling Systeemtoezicht bevordert dat organisaties zelf in staat zijn om hun AVG compliance vorm te geven. De taken van de afdeling Systeemtoezicht zijn vrij divers en vragen meerdere vaardigheden. Je gaat meelopen in het team dat zich bezig houdt met de financiële sector. Hierbij help je bij de beantwoording van vragen uit de sector van functionarissen voor gegevensbescherming, ondersteun je bij de behandeling van vergunningaanvragen en gedragscodes en ondersteun je bij de voorbereiding van het bestuur van de AP voor (toezichts)gesprekken met marktpartijen, brancheorganisaties of sectorale toezichthouders.

Jouw belangrijkste werkzaamheden en taken zijn:

 • Onderzoek doen naar de privacy-aspecten van de Central Bank Digital Currency
 • Meedenken en meeschrijven met relevante vraagstukken in het team Financiële sector
 • Opstellen van verslagen
 • Inspecteurs binnen de afdeling Systeemtoezicht ondersteunen in hun werkzaamheden
 • Schakelen met collega’s van andere afdelingen binnen de organisatie

Als stagiair ben je werkzaam bij de afdeling Systeemtoezicht van de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. De directie bestaat uit twee afdelingen te weten de afdeling Systeemtoezicht en de afdeling Beveiliging en Technologie.

Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de Europese privacywetgeving. De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacy toezichthouders zijn verenigd. De AP geeft actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied en handhaaft de nakoming van de wet met boetes en andere middelen. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven. Voor 2020-2023 kiest de AP als focus Dataprotectie in de digitale samenleving.

Bij de AP werken op dit moment zo’n 182 mensen. Het merendeel is hoogopgeleid en bevindt zich halverwege zijn of haar carrière. Ieder gunt een ander z'n successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. We staan open voor nieuwe inzichten die ons op efficiënte wijze naar betere resultaten en onze doelen leiden. We stellen duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar en vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Internationale Ontwikkeling Orange Corners

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair team Vergroening financiële sector, bedrijfsleven en overheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Natuur, cluster Natuur en Samenleving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stageplaats Onderwijskunde/Learning en Development

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Onderzoeksstage