Stagiair programmaontwikkeling en -advies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 8 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer Stage ILT 2022-27
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2022
 • Dienst­verband Praktijkopdracht
 • Periode 1 sep 2022 - 28 feb 2023

Functie­omschrijving

Zit je in de eindfase van een opleiding die relevant is voor het taakgebied van de Inspectie Leefomgeving en Transport? Spreekt een stage voor onze afdeling Programmaontwikkeling en -advies jou aan? Je verdiept je in onze verkenningen en evaluaties tot nu toe. Jouw bevindingen zijn de basis voor onze toekomstige werkwijzen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt informatiegestuurd en risicogericht. Binnen onze portefeuille Informatie, Netwerken en Programmering zorgen we onder meer voor de informatievoorziening, de organisatie van databronnen, de analyse en duiding van informatie, en innovatie. Dit passen we toe op sturingsvraagstukken, meerjarenplanning, prioriteiten en programma’s.

In je stageopdracht onderzoek je welke lessen kunnen worden getrokken uit de verkenningen, werkprogramma’s en evaluaties die de afdeling Programmaontwikkeling en -advies tot nu toe heeft opgeleverd. Je doet hiervoor dossieronderzoek en voert gesprekken met betrokkenen. Het resultaat van je onderzoek vat je samen in een notitie, waarin je ook aanbevelingen doet. Deze notitie dient onder meer als inspiratiebron bij lopende of nog te starten verkenningen, werkprogramma’s en evaluaties.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Afdeling Programmaontwikkeling en –advies
Afdeling Programmaontwikkeling en -advies ontwikkelt sinds enkele jaren de werkprogramma’s voor de programmamanagers en adviseert over doelbereik en effecten. Dit doen we op basis van verkenningen. Het gaat om werkprogramma’s waarin we toezicht of vergunningverlening op milieu- en transportonderwerpen op een vernieuwende manier onderbrengen. Dit stemmen we permanent af met relevante externe partijen. Onze programma’s bestrijken het gehele werkveld van de ILT en verbinden het strategische en operationele niveau binnen de organisatie. Dat betekent dat onze adviseurs met heel veel mensen in verbinding staan.

De belangrijkste producten zijn de verkenningen op een thema met risico-inschalingen en de toets op programmawaardigheid. Doelen, acties, projecten en effecten in deze programma’s worden in logische volgorde gekoppeld aan tijd en geld. Ons programma-advies betreft onder meer effectbereik op basis van evaluatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marko van der Voort

06-15017718

Reina Kors

06-11388878

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksstagiair medische zaken lucht- en scheepvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Meeloopstage veilig en duurzaam Schiphol

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair producttoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie