Stagiair omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en Internationaal

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 32
 • Vergoeding €635
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 23 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer Stage DGMI 2021-08
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Praktijkopdracht
 • Periode 1 sep 2021 - 31 dec 2021

Functie­omschrijving

Studeer jij onderwijsmanagement of bestuurskunde? Spreken thema’s als het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s jou aan? En ben je geïnteresseerd in (digitaal) leren? Dan heeft de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s in Den Haag een interessante stageplek voor je.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (OenM) valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en maakt zich sterk voor een gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen omgevingsveiligheids- en milieurisico’s die vanuit de samenleving onaanvaardbaar worden geacht. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken en nieuwe risico's tijdig signaleren.

Je gaat als stagiair aan de slag voor het taakveld Veiligheid Bedrijven van de directie OenM. Daar zet je je met name in voor het samenwerkingsverband Safety Delta Nederland (SDN) en voor het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Safety Delta Nederland
Sinds oktober 2020 trekken overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap samen op in SDN. Het is onze gezamenlijke ambitie dat de Nederlandse (petro)chemische industrie in 2030 als de veiligste ter wereld geldt. Onze pijlers zijn samenwerken, kennis en innovatie. Wij zijn een klein, hecht team van zes mensen uit overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap.

Als stagiair focus je op het SDN Kenniscentrum. Hierin ontwikkelen wij momenteel de SDN Academy, een online platform waar e-learningmodules over (proces)veiligheid worden aangeboden. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze modules, bijvoorbeeld door het testen ervan. Je werkt samen met collega’s uit het (petro)chemisch bedrijfsleven en de wetenschap. Daarnaast heb je andere ondersteunende werkzaamheden. De precieze invulling bespreken we samen.

Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Binnen het taakveld Veiligheid Bedrijven werkt het team VTH aan het VTH-stelsel voor milieubelastende activiteiten. De staatssecretaris van IenW is verantwoordelijk voor dit stelsel in het milieudomein. Het bevoegd gezag voor deze VTH-activiteiten ligt bij provincies en gemeenten. Die hebben dit vervolgens belegd bij omgevingsdiensten.

In het VTH-stelsel moeten het Rijk, de provincies, de gemeenten en de omgevingsdiensten goed samenwerken. Het stelsel staat de afgelopen jaren veel in de politieke aandacht. Meestal is dat naar aanleiding van incidenten die impact hebben op de leefomgeving en het milieu. Denk bijvoorbeeld aan Tata Steel, Chemours of Chemelot.

Je draait als stagiair mee in het team VTH. Daardoor krijg je een volledig beeld van het werken aan omgevingsveiligheid bij de overheid. De taken die je verricht betreffen de communicatie over VTH en ondersteunende werkzaamheden.

Functie-eisen

 • Je bent een hbo- of wo-student (digitaal) onderwijsmanagement of bestuurskunde.
 • Je bent geboeid door wat je met e-learning kunt bereiken en bent bij voorkeur bekend met learningmanagementsystemen.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van (digitale) lesprogramma’s en met schrijven van online content.
 • Je hebt affiniteit met beleidsvernieuwing, regelgeving, toezicht en handhaving.
 • Je bent goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden van social media.
 • Je bent proactief en initiatiefrijk en houdt van aanpakken.
 • Je werkt graag samen met collega’s, maar kunt je werk ook zelfstandig indelen.
 • Je bent flexibel en enthousiast.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Praktijkopdracht
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Bijzonderheden

 • Voor een stageplek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet je ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.
 • Je stage start in september 2021 en is in eerste instantie voor 24 tot 32 uur per week. De duur bepalen we in onderling overleg en is mede afhankelijk van de eisen die gesteld worden door de onderwijsinstelling. Maar let op: het gaat hier niet om een afstudeeropdracht.
 • Je standplaats is Den Haag, maar vanwege de huidige coronamaatregelen werken we vanuit huis.
 • Je ontvangt uiterlijk 28 juni een terugkoppeling over je sollicitatie.
 • Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon onderaan deze pagina.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht, water en bodem, en aan het realiseren van een circulaire economie. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen zijn:

 • het circulair maken van de economie;
 • het verbeteren van de luchtkwaliteit;
 • het verhogen van de omgevingsveiligheid,
 • het voorkomen van milieurisico's.

DGMI omvat de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, en de directie Internationaal.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afstudeerstage Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage internationale inzet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Internationaal
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Onderzoeksstage e-participatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kennisknooppunt Participatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage