Stagiair macro-economie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BZK210712
 • Plaatsingsdatum 8 november 2021
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 24 jan 2022 - 31 aug 2022

Functie­omschrijving

Wat betekent het voor de maatschappelijke opgaves als we van een exportgedreven economie naar een meer binnenlands gedreven economie gaan? En kunnen we door investeringen te sturen bijdragen aan brede welvaart in zowel Europees als Caribisch Nederland? Als dit soort vragen jou interesseren, zit je bij het cluster Macro-economie in Den Haag goed. Tijdens je stage krijg je een kijkje in de keuken van het adviseren van de ambtelijke en politieke top over deze en andere onderwerpen. Daarnaast werk je aan je eigen onderzoeksproject.

Als stagiair macro-economie draag je bij aan het verbreden van de economische discussies met een maatschappelijke insteek. Je richt je op actuele economische thema’s die het beleidsterrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) raken. Denk aan een goed openbaar bestuur, de cycliciteit van de woningmarkt, ruimtelijke ordening en de pensioenhervorming. Maar ook aan het verbeteren van de digitale overheid en productiviteit van de overheid.

Je stimuleert in goede samenwerking met collega-economen de kennisopbouw en kennisuitwisseling. De zaken waar je bij betrokken bent, reiken verder dan het directe beleidsterrein van het ministerie. Het gaat bijvoorbeeld om advisering over interdepartementale studiegroepen of de gevolgen van economische en budgettaire ontwikkelingen als door de coronacrisis. Ook organiseer je economensessies voor directeuren. Je werkzaamheden doe je niet alleen binnen BZK, maar ook bij andere departementen en instituten, zoals het Centraal Planbureau.

Je krijgt begeleiding van je stagebegeleider, maar voert wel zelfstandig een project uit. Samen, en op basis van jouw interesses en de prioriteiten van de afdeling, stemmen we af welk project je oppakt. Daarnaast werk je mee aan macro-economische advisering van de minister en de ambtelijke top, bijvoorbeeld ter voorbereiding op overleg met andere bewindslieden of gesprekspartners.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt, en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. We zijn ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. En we beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Directie KIEM
Kiem staat voor Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie. Op deze deelgebieden zijn wij de spil tussen de beleidsdirecties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderling, en de verbinders met de politieke en ambtelijke leiding. We zijn een compacte directie in de kern van het ministerie. Het is onze taak om door vernieuwing en verbinding de inhoudelijke, BZK-brede strategische agenda te versterken. Met de bedoeling strategievorming te koppelen aan de economische en internationaal-Europese context zoeken we dwarsverbanden tussen de deelgebieden. Ook voeren we de macro-economische functie van BZK uit en houden we de regie op de BZK-EU-inzet en de internationale functie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yannick Leen

06 42 72 53 91

Suzanne Meijer

06 10 25 96 97

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair strategie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair Platform Gemeenten en Mensenrechten

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),CZW
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-40
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Meewerkstage HR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats
 • Uren per week 28-36
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Meeloopstage