• Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-109
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2022
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Functie­omschrijving

Hoe kunnen natuurlijk kapitaalrekeningen worden gebruikt ter ondersteuning van het mariene beleid in Nederland en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan? In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gewerkt aan de ontwikkeling van natuurlijk kapitaalrekeningen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. In een eerste pilotstudie zijn de samenstelling en omvang van verschillende ecosystemen op de Noordzee bepaald en is de ecosysteemconditie-rekening uitgewerkt. Momenteel worden deze verbeterd en uitgebreid om een volledige versie te krijgen van het stelsel van natuurlijk kapitaalrekeningen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Wij zijn op zoek naar een stagiair die gaat experimenteren met het toepassen van natuurlijk kapitaalrekeningen ter ondersteuning van nationaal beleid en de doelstellingen voor de Noordoost Atlantische Oceaan.

Wat ga je doen
Binnen dit project willen we een student vragen om op basis van een literatuurstudie een overzicht te maken van hoe natuurlijk kapitaalrekeningen (kunnen) worden gebruikt om besluitvorming te ondersteunen (in het eerste rapport voor OSPAR staat al een mooi overzicht dat hiervoor als uitgangspunt kan dienen). Dit overzicht moet inspiratie bieden voor de volgende stappen. Het belangrijkste onderdeel van het werk zal bestaan uit het uitwerken van een aantal casestudies die illustreren hoe natuurlijk kapitaalrekeningen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in verband met het relevante beleid op nationaal niveau en in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Kortom, jij maakt:

 • een beschrijving van de manier waarop natuurlijk kapitaalrekeningen op nationaal niveau kunnen worden gebruikt;
 • een korte beschrijving van hoe natuurlijk kapitaalrekeningen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de Nederlandse implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, als bijdrage aan de actualisatie van de initiële beoordeling in 2023;
 • een rapport dat gebruikt kan worden om op OSPAR-niveau een discussie te voeren over hoe natuurlijk kapitaalrekeningen gebruikt kunnen worden om bij te dragen aan de Noordoost-Atlantische milieustrategie en mogelijke toekomstige stappen;
 • een overkoepelend rapport dat alle verschillende elementen van dit onderzoek omvat.

Dit bieden wij

 • een uitdagend onderzoek;
 • zelfstandige werkomgeving waar ook ruimte is te sparren met specialisten;
 • interessant onderwerp waar je Rijkswaterstaat een stap verder mee helpt.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair hydrologie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair techniek

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad, Utrecht of Delft
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair bedrijfskunde/bestuurskunde

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage