Stagiair inspectie waterkwaliteit

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24 - 32
 • Vergoeding €616
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 16 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WNZ-026
 • Plaatsingsdatum 25 november 2019
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Rijkswaterstaat neemt daarvoor veel maatregelen. Als stagiair inspectie waterkwaliteit zorg jij dat bedrijven, particulieren en overheden zich tijdens hun lozingen op het oppervlaktewater houden aan de wet- en regelgeving.

De omgeving van Rotterdam kenmerkt zich door water. Onze afdeling Handhaving heeft als taak om hier het gedrag van bedrijven op waterkwaliteitsgebied te monitoren en dit gedrag positief te beïnvloeden. Jij helpt daarbij. Je voert dossieronderzoek uit en analyseert de verslaglegging van de bedrijven zelf. De resultaten bespreek je met je handhavingscollega’s. Zo vorm je je een beeld van hoe bedrijven hun lozingen beheersen en van de mogelijke risico’s. Je koppelt je bevindingen terug naar de betreffende bedrijven en stimuleert hen zich aan de Waterwet te houden.

Je tweede opdracht richt zich op de stijgende temperaturen, die in de zomerperiode kunnen leiden tot een stijgende watertemperatuur en daarmee een risico vormen. Je helpt de afdeling Handhaving bij het opstellen van een nieuw toezichtsplan warmtelozingen. Dit doe je door rondom warmtelozingen dossieronderzoek uit te voeren. Vervolgens schrijf je in overleg met de handhavingscollega’s en de collega’s van de afdeling Vergunningverlening een toezichtsplan en stel je het draaiboek voor 2020 op.

Wil jij je kennis en vaardigheden op het gebied van waterkwaliteit en de bijbehorende wet- en regelgeving ontwikkelen? Dan is deze stage een mooie kans voor jou. Bovendien leer je te werken in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie. Een belangrijke vaardigheid voor je toekomst

Functie-eisen

 • Bachelor - HBO
 • Je volgt een hbo-opleiding watermanagement, chemische technologie, milieukunde, waterkwaliteit of voedingsmiddelentechnologie.
 • Je maakt makkelijk contact, bent in staat snel tot een oordeel te komen en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent analytisch sterk, creatief en integer.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aankerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

Bijzonderheden

 • De stageperiode duurt ongeveer vijf maanden. De startdatum bepalen we in onderling overleg.
 • Je kunt alleen bij ons stage lopen als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088 – 797 07 88.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Kernkamp, afdelingshoofd Handhaving

06–31001914

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair onderzoek IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

HRM-stagiair

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair afdeling Programmering Signalering en Onderzoek Inspectie SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Meeloopstage