Stagiair human factors-analyse voor tunnelbediening

Rijkswaterstaat Verkeer- en watermanagement

 • Stand­plaats Delft, Utrecht
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €604
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 september
 • Vacaturenummer STAGE-VWM-023
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2019
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat zorgt voor vlotte en veilige doorstroming van verkeer op de weg en over het water. Het bedienen van tunnels hoort hier ook bij. Maar wat is de werklast van tunnelbedienaren? Hoeveel tunnels kan een bedienaar ’s nachts en overdag veilig gelijktijdig bedienen? En welke eisen stelt dit aan de tunnelbedienplek? Dit soort vragen beantwoord jij tijdens je stage human factors-analyse voor tunnelbediening bij Rijkswaterstaat.

Op basis van camerabeelden en informatiesystemen bepalen onze operators welke acties genomen moeten worden om de tunnelveiligheid en doorstroming te bewaken. Bijvoorbeeld in de afhandeling van hoogtemeldingen, of in het geval van een ongeluk of brand in een tunnel. Verstoringen in tunnels worden door wegverkeersleiders beoordeeld en afgehandeld. De werkdruk voor wegverkeersleiders kan daarbij sterk wisselen.

Om onderbelasting van medewerkers te voorkomen, wil Rijkswaterstaat dat werk beter verdeeld wordt. Wat is nu de ideale werkverdeling? Hoe zorg je dat het werk aanpasbaar is aan de capaciteiten van mensen? Een nieuwe wegverkeersleider kan minder werk gelijktijdig overzien dan een ervaren wegverkeersleider. Eén denkrichting is het wisselen van het aantal tunnels dat een wegverkeersleider gelijktijdig onder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het toevoegen van neventaken aan het takenpakket. Maar welke taken kun je wel en niet bij een tunnelbedienaar beleggen? Kan een tunnelbedienaar bijvoorbeeld belast worden met gladheidsbeslissingen tijdens momenten van gladheidsbestrijding ’s nachts?

De basis voor het beantwoorden van dit soort vragen is een cognitieve taakanalyse. Dit is dan ook de start van jouw stageopdracht. De rest van de opdracht ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Volg een in overleg te kiezen taakanalysemethode zoals ACTA of GDTA om de taken van      wegverkeersleiders die verantwoordelijk zijn voor tunnelbediening, in kaart te brengen. Breng daarbij ook neventaken in kaart, die nu deels bij anderen belegd zijn.Ontwerp op basis van het vooronderzoek een aangepast takenpakket en/of een werkplek voor de wegverkeersleider. Hoeveel tunnels kan een wegverkeersleider onder welke omstandigheden bedienen? En welke neventaken mogen wanneer wel/niet bij de wegverkeersleider belegd worden? En wat betekent dit voor de werkplek en het ontwerp van de gebruikte informatiesystemen?Voorbereiden en uitvoeren proef met gekozen takenpakket. Denk aan simulatie, een praktijkproef of andere onderzoeksopzet ter verificatie van het voorgestelde takenpakket,  aanpassingen aan de werkplek of aan systemen.

Om tot resultaten te komen breng je tijdens je stageopdracht bezoeken aan tunnelbeienplekken in het land. Tot slot doe je een evaluatieproef en stel je een advies op.

Functie-eisen

 • Je volgt een wo-opleiding en zit bij voorkeur in je afstudeerjaar aan een opleiding human factors, ergonomie en user-interface, toegepaste cognitieve psychologie, gedragswetenschappen of industrieel ontwerpen;
 • Je kunt zelfstandig aan de slag, bent creatief en kunt helder communiceren;
 • Je kunt goed presenteren en samenwerken;
 • Je bent bereid regelmatig te reizen binnen Nederland, bijvoorbeeld voor een bezoeken aan bedien- en/of vergaderlocaties.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

 • Je krijgt een stagevergoeding, net als alle andere stagiairs. Indien je als student geen recht hebt op een ov-chipkaart regelen we een tijdelijke mobiliteitskaart voor woon-werkverkeer en locatiebezoeken;
 • Begeleiding door een ervaren human factors-onderzoeker. Dr. ir. Ellemieke van Doorn is je inhoudelijke begeleider. Zij is binnen Rijkswaterstaat gepromoveerd op het verbeteren van de situation-awareness van operators;
 • Contact met andere human factors-stagiairs en -collega’s, bijvoorbeeld van de kenniskring Gedrag;
 • Ruimte voor loopbaanoriëntatie. Bijvoorbeeld door deelname aan werksessies en bezoek van verschillende operationele locaties van Rijkswaterstaat. Naast wegverkeerscentrales laten we je ook graag kennis maken met bedienposten van bruggen en sluizen en onze patrouillevaartuigen;
 • De mogelijkheid om over je onderzoek een wetenschappelijk artikel te publiceren.

Bijzonderheden

 • Je kunt alleen stage lopen bij ons als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
 • De stage start september 2019 en duurt tot januarii 2020;
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088 – 79 70 788;
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met Ellemieke van Doorn via Ellemieke.van.doorn@rws.nl.

Rijkswaterstaat Verkeer- en watermanagement

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

Verkeer- en Watermanagement

Namens Rijkswaterstaat zorgt Verkeer- en Watermanagement (VWM) ervoor dat iedereen, onder gewone én bijzondere omstandigheden, vlot en veilig gebruik kan maken van onze wegen en vaarwegen. Dankzij onze 1.200 medewerkers in het veld zijn we 24 uur per dag aanwezig door het hele land. 450 medewerkers op kantoor ondersteunen het dagelijkse werk; zij dragen onder andere bij aan regulering van waterstanden, een efficiënte fileaanpak en de ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een langer traject.

Onze prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij water- en- crisismanagement. We voeren deze kerntaken uit met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en innovatie. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en vervoer. We werken daarom nauw samen met relevante regionale partners en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen we zichtbaar werk wat ertoe doet en waaraan medewerkers direct of indirect een bijdrage leveren.

Bij VWM werken onder andere weginspecteurs, verkeersleiders, operators, sluismeesters, verkeerskundigen en adviseurs. Onze werkzaamheden zijn complex en continu aan verandering onderhevig. Deze complexiteit en dynamiek zal in de toekomst door gebruik van data- en informatiebronnen verder toenemen. Dit schrikt onze huidige en toekomstige medewerkers niet af; zij floreren onder deze druk en krijgen er juist energie van. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en innovatief handelen kenmerken ons.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Verkeer- en watermanagement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair human factors brugbediening

Rijkswaterstaat Verkeer- en watermanagement
 • Stand­plaats Rotterdam, Delft, Utrecht (in overleg)
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Meewerkstage marktordening op het spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie OVS, cluster Spoorordening
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair Impactanalyse ICT

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Praktijkopdracht