• Stand­plaats De afdeling is verdeeld over Lelystad, Rijswijk, en Utrecht.
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €628
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-044
 • Plaatsingsdatum 21 april 2020
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Functie­omschrijving

Stagiair exploring the future: ontwikkelen van scenario’s voor de te verwachte ontwikkelingen in de economische omvang en milieudruk voor de Noordoost Atlantische oceaan.

Rijkswaterstaat is beheerder van het grootste natuurgebied van Nederland: De Noordzee. Als ‘Burgemeester van de Noordzee’ hebben we een brede verantwoordelijkheid op één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Het intensieve menselijke gebruik van de zee legt een enorme druk op het mariene ecosysteem. Vervuiling, maritieme activiteiten, samen met de klimaatverandering en nieuwe bedreigingen, kunnen allemaal zeer belangrijke gevolgen hebben. Het belang van deze effecten en hun interacties moet goed worden begrepen en de gevolgen ervan moeten worden aangepakt. Hiervoor is nauwe samenwerking met verschillende stakeholder organisaties en met onze buurlanden van groot belang. Sinds 1972 vindt deze internationale afstemming en samenwerking op het gebied van duurzaam beheer van de Noordzee plaats binnen OSPAR, de regionale zee conventie voor de Noordoost Atlantische Oceaan.

De afgelopen decennia heeft OSPAR veel energie gestoken in het verzamelen van informatie over het functioneren van het mariene ecosysteem en het opstellen van maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan. Economische analyses hebben tot op heden slechts een zeer beperkte rol gehad, maar nu het laaghangend fruit lijkt te zijn geplukt, begint zowel de interesse in als het belang van economische analyses binnen OSPAR toe te nemen.

Het OSPAR gebied (de Noordoost Atlantische Oceaan) vormt de basis voor een breed scala aan goederen en diensten, waaronder voedsel, vervoer, energie en recreatieve mogelijkheden voor miljoenen mensen. Maritieme activiteiten zijn belangrijk voor de economie van de verschillende landen die grenzen aan de zee, in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Veel van de activiteiten zullen naar verwachting in de toekomst toenemen en er zullen nieuwe activiteiten ontstaan (windenergie en andere vormen van duurzame energie). De gevolgen van deze activiteiten voor het mariene ecosysteem kunnen leiden tot directe kosten voor de samenleving. Aan de andere kant zijn veel activiteiten direct afhankelijk van een goede conditie van het mariene milieu.

Jij gaat aan de slag met het ontwikkelen van scenario’s voor de te verwachte ontwikkelingen in de economische omvang en milieudruk als gevolg van de volgende activiteiten: Visserij (professioneel, recreatief), Aquacultuur, Landbouw, Scheepvaart, Olie en gas, Winning van mineralen (o.a. grind, zand, schelp), Hernieuwbare energieopwekking (wind-, golf- en getijdenenergie), Toerisme en recreatie, en Productie en verbruik van kunststoffen. Er wordt verwacht dat jij een eindrapport zal opleveren, dat gebruikt kan worden als input voor een thematische analyse die momenteel wordt uitgewerkt in het kader van de voorbereidingen van de OSPAR Quality Status Report 2021. Het is de bedoeling om in dat kader vroeg in 2023 (januari/februari) een workshop zal plaatsvinden over de verwachte ontwikkelingen in de verschillende drivers en pressures (business as usual scenario’s). Afhankelijk van de planning van de stage, zou deze bijeenkomst kunnen worden gebruikt om het conceptrapport van de stage te presenteren, zodat de reacties kunnen worden meegenomen bij de afronding van het rapport. Jij kan ook een belangrijke bijdrage leveren bij het organiseren van deze bijeenkomst.

Functie-eisen

 • Je volgt een hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in de richting van milieueconomie of mariene economie, eventueel algemene economie;
 • Je moet begrijpen wat het nut is van het opstellen van scenario’s en hoe die worden gebruikt in beleid;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift in Engels is vereist (veel overleg in Engels en rapport moet in Engels worden geschreven), kennis van andere Europese talen kan nuttig zijn (veel nationale rapporten zijn in nationale talen geschreven)
 • Je kan zelfstandig werken: Rijkswaterstaat werkt op verschillende locaties en de begeleider zal niet elke dag beschikbaar zijn.
 • Je bent flexibel en creatief: niet alle informatie zal altijd op ieder gewenst detailniveau beschikbaar zijn, hoe kom je dan toch tot een nuttige analyse?
 • Je kunt goed samenwerken met collega’s met verschillende achtergronden om samen met hen tot een integrale oplossing te komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aankerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

Bijzonderheden

 • Je kunt alleen stagelopen bij Rijkswaterstaat als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
 • De stage start in september 2020 en duurt tot maart 2021. De exacte start- en einddatum bepalen we in onderling overleg.
 • De stage is in eerste instantie voor 32 tot 36 uur per week. Mocht dit niet passen, dan kunnen we uiteraard in overleg bepalen voor hoeveel uur jij stage komt lopen.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088 – 797 07 88.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met Rob van der Veeren, Senior adviseur, via rob.vander.veeren@rws.nl.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Jouw afdeling: Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob van der Veeren, Senior adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair zwerfvuil, economie en de Noordoost-Atlantische Oceaan

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad, Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair HRM

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk, Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair workforcemanagement

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage