• Stand­plaats Utrecht, Lelystad, Rijswijk
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 10 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WVL-22-006
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Heb jij een studieachtergrond in economie? En ben jij op zoek naar een afstudeerstage die ook nog een duurzaam doel heeft? Dan is deze onderzoeksstage iets voor jou!

Water is een onmisbaar onderdeel in het sociale, economische en ecologische welzijn en de welvaart van de mensheid. Toch hebben de investeringen in water geen gelijke tred gehouden met de economische groei. Hierdoor bestaat er een wereldwijd tekort aan noodzakelijke investeringen in herstel en uitbreidingen in water infrastructuur van ongeveer 10 biljoen dollar tot 2030.

Er bestaat veel anekdotisch bewijs waarom investeren in water een bijzondere uitdaging is, en er is veel onderzoek gedaan naar wat er zou moeten veranderen, maar in het beste geval heeft dit slechts geleid tot een marginale vooruitgang bij het overbruggen van de investeringskloof. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kan dit - gedeeltelijk - worden verholpen door de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot financiering voor initiatieven en projecten die bijdragen aan waterzekerheid en duurzame ontwikkeling te versnellen of te vergemakkelijken, en tegelijkertijd financiering die de blootstelling aan en kwetsbaarheid voor water gerelateerde risico's vergroot juist te ontmoedigen of om te buigen.

Volgens de OESO kan een gunstig klimaat voor water gerelateerde investeringen worden gekarakteriseerd als een geheel van beleid, regelgeving en institutionele regelingen die investeringen in activiteiten die bijdragen tot waterzekerheid vergemakkelijken. Dit omvat sectorspecifieke beleidslijnen, voorschriften en institutionele regelingen, maar ook de regulering van de financiële sector en de kapitaalmarkten.

De OESO heeft een vragenlijst opgesteld die kan worden gebruikt om een zelfevaluatie uit te voeren en te bepalen of er in een land sprake is van een gunstig klimaat voor water gerelateerde investeringen.

Het doel van deze stageopdracht is om op basis van de door de OESO opgestelde vragenlijst deze zelfevaluatie voor Nederland uit te voeren.

Als je in 6 maanden tijd meer wilt leren over de organisatie en financiering van het Nederlandse waterbeheer, het algemene investeringsklimaat in Nederland, welke mogelijkheden er zijn om investeringen en financiële stromen te verduurzamen, en hoe Nederland het doet op dit soort aspecten in vergelijking tot andere landen in de wereld, dan is deze opdracht interessant voor jou. Je zal worden begeleid door Rob van der Veeren, senior adviseur.

Lijkt jou deze afstudeer/onderzoeksstage iets? Solliciteer dan direct!

 • je volgt een academische opleiding in de richting van economie, financiële economie, macro economie of algemene economie;
 • je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels;
 • je kan zelfstandig werken en durft mensen te benaderen voor interviews.
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Werk je minder dan 40 uur? Dan is je vergoeding naar rato. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.

Indien je geen studentenreisproduct hebt, kom je in aanmerking voor een mobiliteitskaart van Rijkswaterstaat. Let op! Dit geldt alleen indien je geen recht meer hebt op een OV-chipkaart. Indien je wel in het bezit bent van een studentreisproduct, maar extra reiskosten maakt t.b.v. de uitvoer van je stagewerkzaamheden dan kan je deze reiskosten declareren.

 • deze stage betreft een afstudeer/onderzoeksstage;
 • je kunt alleen stagelopen bij Rijkswaterstaat als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
 • de stage start in maart 2023 en duurt tot juli 2023. De exacte start- en einddatum bepalen we in onderling overleg;
 • de stage is in eerste instantie voor 24 tot 40 uur per week. Mocht dit niet passen, dan kunnen we uiteraard in overleg bepalen voor hoeveel uur jij stage komt lopen;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met het Stagebureau, via stage@rws.nl.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Water, Verkeer en Leefomgeving

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stagebureau

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair facility management

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair omgevingsmanagement

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Grou en Assen
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair integrale veiligheidskunde

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage