Stagiair(e) team International / Intern (Nederlands/English)

Algemene Rekenkamer / The National Court of Audit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 4 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 23-03A
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2023
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 14 feb 2023 - 17 jun 2023

Functie­omschrijving

Wij zoeken per half februari 2023 een enthousiaste stagiair(e) met affiniteit en ervaring met onderzoek en een studie met duidelijke internationale oriëntatie. Je komt te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving dus het is belangrijk dat je ook daar affiniteit mee hebt.
Als stagiair(e) ga je in Team Internationaal aan de slag met een of meerdere onderzoeken en/of met een of meerdere verkenningen (met een verkenning wordt een bepaald terrein beoordeeld op geschiktheid en relevantie voor onderzoek) welke gericht zijn op de internationale omgeving. Je kunt ook worden ingezet voor meer organiserende activiteiten zoals bijvoorbeeld het (mede) organiseren van een conferentie of seminar.

We are looking for an enthusiastic intern from mid-February 2023 with affinity and experience with research and a study with clear international orientation. You will be working in a political-administrative environment so it is important that you also have affinity with that.
As an intern, you will work in Team International on one or more research projects and/or on one or more foresight studies (a foresight study assesses a certain area for suitability and relevance for research) which will be focused on the international context. You may also be assigned to more organizing activities such as (co-)organising a conference or seminar.

 • Je volgt een relevantie WO master (bijv. international relations, bestuurskunde, development studies);
 • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek;
 • Je bent minimaal vier maanden beschikbaar voor vier dagen per week;
 • Je kunt goed netwerken en samenwerken en vindt het leuk om in teamverband te werken;
 • Je neemt graag initiatief;
 • Je bent flexibel en breed inzetbaar;
 • Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken in de Engelse taal;
 • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling.

We streven naar een zo divers mogelijk Team Internationaal en houden hier rekening mee bij de selectie van de kandidaten.

Job requirements:

 • You are pursuing a relevant WO master's degree (e.g. international relations, public administration, development studies);
 • You have experience with conducting research;
 • You are available for at least four months for four days a week;
 • You can network and collaborate well and enjoy working in a team;
 • You like to take initiative;
 • You are flexible and versatile;
 • You can express yourself well in written and spoken English;
 • You have a broad social interest.

We aim to have as diverse a Team International as possible and take this into account when selecting candidates.

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Bezoek voor meer informatie onze website www.rekenkamer.nl

You can find more information about the work of the Netherlands Court of Audit at www.rekenkamer.nl.

Algemene Rekenkamer / The National Court of Audit

Bij de Algemene Rekenkamer willen we impactvolle onderzoeken uitvoeren, ons ontwikkelen en relevant blijven door internationale samenwerking. We willen ook graag op basis van concrete vragen onze kennis en ervaring delen met partner organisaties. Dit doen we onder meer door onze deelname aan internationale rekenkamerwerkgroepen en via (donor-gefinancierde) institutionele samenwerkingsprojecten.
De Algemene Rekenkamer is lid van meerdere internationale verenigingen van rekenkamers, die normen ontwikkelen, onderzoekssamenwerking bevorderen en opkomen voor de onafhankelijke positie van rekenkamers en een adequaat mandaat. Denk daarbij aan INTOSAI, EUROSAI en het EU Contact Comité. Steeds vaker wordt er in informeel samenwerkingsverband op projectbasis gewerkt aan een specifiek ontwikkeldoel.

At the Court of Audit, we want to conduct impactful investigations, develop and remain relevant through international cooperation. We also like to share our knowledge and experience with partner organizations on the basis of concrete questions. We do this in part through our participation in international audit working groups and through (donor-funded) institutional cooperation projects.

The Netherlands Court of Audit is a member of several international associations of courts of audit, which develop standards, promote research cooperation and advocate for the independent position of courts of audit and an adequate mandate. These include INTOSAI, EUROSAI and the EU Contact Committee. Increasingly, informal collaborative work is being done on a project basis on a specific development goal.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marike Noordhoek

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair verwerking, analyse en benutting (internationale) data

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij het Nationaal MilieuProgramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage

Enthousiaste stagiair(e) Cluster Bestuurlijke & Juridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Meeloopstage