Stagiair(e) anti-corruptie en witwassen

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €628
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BDS21/DRC/210243
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 15 okt 2021 - 15 apr 2022

Functie­omschrijving

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan nationale en internationale werkzaamheden op het gebied van anti-corruptie en witwasseen? En heb je affiniteit met de VN, OESO, Raad van Europa, de Europese Commissie en/of de FATF en de wisselwerking tussen internationale besluitvorming en nationaal beleid? Dan zijn we op zoek naar jou.

De afdeling Fraude en Ordening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die het leuk lijkt om een periode van een halfjaar (stageperiode in overleg) mee te draaien op het corruptie- en witwasdossier en een bijdrage te leveren aan (de opvolging van) internationale evaluaties.

Zowel het corruptie- als het witwasdossier is internationaal georiënteerd door een aantal belangrijke internationale verdragen vanuit de Raad van Europa (RvE), de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Financial Action Task Force (FATF). Nederland is partij bij deze verdragen en organisaties en JenV speelt hierin een belangrijke rol.

Naast het feit dat je betrokken zult worden bij de reguliere werkzaamheden binnen de dossiers op corruptie en witwassen, ga je je ook focussen op de lopende evaluatie van de FATF en de uitwerking van de afgelopen evaluaties van de OESO, RvE en VN. Nederland wordt door de FATF in 2021 geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken op welke wijze Nederland het beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering heeft ingesteld en hoe hier effectief uitvoering aan wordt gegeven. Voor JenV zijn de relevante onderwerpen in dit kader het gebruik van financial intelligence, de strafrechtelijke aanpak van witwassen, het afpakken van crimineel vermogen en internationale samenwerking. In november 2021 zal het evaluatiebezoek van de FATF plaatsvinden. Jij helpt mee met de voorbereiding en organisatie hiervan. In 2020 en 2021 hebben evaluaties van de OESO en VN tegen corruptie plaatsgevonden, welke met name zagen op het voorkomen en de opsporing en vervolging van buitenlandse omkoping en andere vormen van corruptie, en het afpakken van hiermee verkregen vermogen. Uit internationale evaluaties volgen een aantal aanbevelingen. Jij zal kunnen meewerken aan de opvolging van de aanbevelingen van de OESO- en de VN-evaluaties, met ook het parlementaire proces daarbij.

Naast bovengenoemde werkzaamheden kan je meedraaien in de reguliere werkzaamheden op de dossiers corruptie en witwassen. Dit omvat bijvoorbeeld werkzaamheden bij de uitvoering van het Plan van Aanpak witwassen, de coördinatie van de JenV-inbreng en -deelname aan één van de internationale gremia, zoals de anti-corruptiewerkgroep van de G20.

Vanwege de geldende coronamaatregelen werken wij momenteel vanuit huis.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) zorgt voor het beleid als het gaat om criminaliteitsbestrijding. Een van de taken van de directie is om het beleidsprogramma van de ministers en staatssecretaris mede te coördineren, en om beleidsinhoudelijk de regie op de strafrechtketen te ondersteunen. Daarnaast heeft DRC de ontwikkeling van fenomeengebonden rechtshandhavingsbeleid als taak. Denk dan aan handhaving op allerlei (criminaliteits)fenomenen, zoals financieel-economische criminaliteit, verkeersovertredingen, milieucriminaliteit en cybercrime, maar ook COVID-19. DRC werkt nauw samen met het recent opgerichte programma-Directoraat Generaal tegen Ondermijning (DGO).

De afdeling Fraude en Ordening richt zich met een team van zo'n twintig medewerkers op onder andere de volgende terreinen:

 • Het bestrijden van financieel-economische criminaliteit; dit omvat de aanpak van fraude, witwassen en corruptie;
 • Het bevorderen van de uitwisseling van informatie voor de opsporing van strafbare feiten, zowel in nationaal als internationaal verband;
 • Het maken van beleid voor de handhaving van de Wegenverkeerswet en de rol daarin van de politie en het OM.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Claudia Elion (beleidsmedewerker)

06-50080833

Nadie Paulissen (beleidsmedewerker)

06-21872393

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair facilitaire dienstverlening

Kamer van Koophandel, team Facilitair
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 16-40
 • Dienst­verband Meeloopstage

Hbo-afstudeerstage accountancy MKB (voorjaar 2022)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Hbo-afstudeerstage finance, tax and advice (FRE) Grote Ondernemingen voorjaar 20

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie