Stagiair database heffingsplichtigen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €604
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 31 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer STAGE-WNZ-013
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2019
 • Dienst­verband Praktijkopdracht

Functie­omschrijving

Schoon oppervlaktewater en een schoon milieu; dat is een van de doelen van Rijkswaterstaat. Dit willen we onder meer bereiken via verontreinigingsheffing aan bedrijven en particulieren die lozen op onze rijkswateren. Maar wie zijn die bedrijven en particulieren precies? Dankzij jou hebben we dat goed in beeld.

De kosten voor het schoonmaken en -houden van het oppervlaktewater worden deels betaald uit heffingsopbrengsten. Hieraan moet iedereen die stoffen loost in het water evenredig meebetalen. Om een goed overzicht te krijgen van wie welke lozingen doet, duik jij namens het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren in diverse bestanden. Zo raadpleeg je onder meer het register van de Kamer van Koophandel, check je leegstand van panden en benut je de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Ook ga je zelf op pad en neem je een kijkje op de locaties waar stoffen geloosd worden. Daarnaast overleg je met de afdelingen Handhaving en Vergunningverlening van regionale onderdelen van Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de lokale belastingkantoren. Verder raadpleeg je het bestand waarin aanvaringen zijn opgenomen en analyseer je de hierbij in het water terechtgekomen ladingen. En je beoordeelt via quickscans onder meer vergunningen en meldingen die vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Al je bevindingen leiden tot een duidelijk overzicht van heffingsplichtigen. Dankzij jou leveren wij een actueel bestand aan bij de Rijksbelastingdienst die voor de verzending van de aanslagbiljetten en de inning zorgt.  

Functie-eisen

 • Bachelor - HBO
 • Je zit in het derde jaar van een hbo-opleiding in een relevante richting.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Praktijkopdracht
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Je kunt alleen bij ons stage lopen als je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088 – 797 07 88.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leanne van Nuenen

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair dataverwerking vergunningen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair inspectie waterkwaliteit

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-32
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair beleidsondersteuning

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Onderzoeksstage