Stage viering 175 jaar Grondwet 1848/40 jaar Grondwet 1983

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 32
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Cultureel / taalkundig, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 juni Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BZK230463
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 jun. 2023 - 1 dec. 2023

Functie­omschrijving

Dit jaar bestaat de Grondwet van Thorbecke 175 jaar en is het bovendien 40 jaar geleden dat de Grondwetsherziening van 1983 tot stand kwam. Beide grondwetsherzieningen hebben historisch gezien voor een flinke verandering gezorgd. Zo legde de Grondwetsherziening van 1848 de basis voor onze parlementaire democratie, de huidige inrichting van het decentrale bestuur en werd de macht van de Koning ingeperkt. De Grondwetsherziening van 1983 introduceerde onder meer sociale grondrechten op het terrein van bestaanszekerheid en gezondheidszorg, en een algemene antidiscriminatiebepaling. Als stagiair werk je in een projectteam binnen de afdeling Constitutionele Zaken mee aan het uitdenken en uitvoeren van activiteiten rondom de viering van deze jubilea.

De viering heeft tot doel bij te dragen aan het vergroten van kennis over de Grondwet en de relevantie ervan voor het dagelijks leven, bijvoorbeeld via uitingen op diverse communicatiekanalen, maar ook door activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen.

Tijdens de stage ondersteun je het projectteam door te onderzoeken op welke wijze BZK deze viering zo goed mogelijk kan vormgeven. Dat gebeurt in nauw overleg met stakeholders van binnen en buiten de overheid. Vervolgens werk je mee aan de uitwerking en uitvoering van activiteiten.

Voorbeelden van concrete stagewerkzaamheden zijn:

 • Meedenken over activiteiten en middelen waarmee aandacht kan worden gegenereerd voor de viering onder verschillende doelgroepen, alsook over de invulling van deze activiteiten en middelen.
 • Zelfstandig meewerken aan de uitvoering van diverse activiteiten.
 • Het onderhouden van contacten met interne- en externe partners in relatie tot de viering.
 • Het helpen organiseren van overleggen en bijeenkomsten (plannen, voorbereiden en de verslaglegging).
 • Het maken en onderhouden van verschillende overzichten en het verzamelen van relevante informatie en correspondentie.

Je bent een student Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Bestuurskunde, Politicologie, Communicatie, Sociale Wetenschappen of een andere relevante studie in de masterfase of de afrondende bachelorfase van je opleiding.

 • Je hebt affiniteit met de Grondwet en het doel van dit project en kunt dit enthousiasme overbrengen.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je bent zelfstandig, flexibel inzetbaar en functioneert goed in teamverband.
 • Je bent creatief en assertief, en je voorstellen zijn helder, concreet en getuigen van omgevingsbewustzijn en inzicht in haalbaarheid.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. BZK werkt aan het onderhoud, vernieuwen en versterken van de democratische rechtsstaat. BZK is daarbij de hoeder van de Grondwet. BZK beschermt de nationale veiligheid en waarborgt de Koninkrijksrelaties. Daarnaast werkt BZK aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren.

Constitutionele Zaken en Wetgeving
De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) is gepositioneerd onder de directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR). CZW beheert de Grondwet en maakt beleid op onderwerpen die voortvloeien uit de Grondwet, zoals de aanpak van discriminatie, demonstratierecht en de grondwetsherzieningen. Bij de directie wordt wet- en regelgeving gemaakt over onderwerpen waarvoor BZK verantwoordelijk is of bij betrokken is. Ook levert de directie technische bijstand bij initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden. CZW adviseert over privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en in voorkomende gevallen over strafrechtelijke aangelegenheden en is verantwoordelijk voor juridische procedures, zoals de Wet open overheid, bezwaar- en beroepsprocedures.

De afdeling Constitutionele Zaken bestaat uit vier clusters: het cluster grondrechten, cluster gelijke behandeling, cluster staatsinrichting en het cluster nationale veiligheid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Emma Stolker

(06) 11 59 14 63

Sanne Staaltjens

(06) 29 64 54 63

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Dynamische meewerkstage communicatie & organisatie voor ontwikkelingslanden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair Chief Economist BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage