Stage ruimte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €749
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 14 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer S/EZK240120
 • Plaatsingsdatum 3 april 2024
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep. 2024 - 1 feb. 2025

Wil je meewerken aan het beter betrekken van de maatschappij bij een van de grootste uitdagingen van de komende decennia: de klimaat- en energietransitie? Deze transitie heeft een enorme impact op onze samenleving, bijvoorbeeld hoe we ons geld verdienen, wat we eten, waar we onze energie vandaan halen, maar ook hoe we onze leefomgeving inrichten voor de opwek van hernieuwbare energie (zon, wind). Die ingrepen moeten plaatsvinden in nauwe samenhang met andere grote opgaven zoals woningbouw, klimaatadaptatie en stikstof/natuur. Het zijn allemaal actuele onderwerpen, die voorbij komen in debatten, media en in dagelijkse gesprekken. De betrokkenheid van burgers is daarom van groot belang om deze transitie goed te laten slagen.

Je komt te werken in de Directie Strategie Energiesysteem. Het is een jonge directie met een flinke ambitie. Deze directie heeft de opdracht om de strategie te ontwikkelen voor een volledig duurzaam energiesysteem in 2050. Dit gaat over de aard (welke energiebronnen), omvang (hoeveel elektriciteit en hoeveel waterstof), tijd (op welk moment), locaties (op welke plek) en de daarvoor benodigde infrastructuur en hoe mensen daarbij betrokken worden.

Specifiek kom jij te werken bij Team Ruimte. Je komt te werken aan het Programma Energiehoofdstructuur, één van de grote nieuwe producten van deze directie. Het betreft de aanpak voor de ruimte voor het nationale energiesysteem op land van nu tot 2050. Dat klinkt ver weg, maar die ruimte moet nu al georganiseerd worden. Veel partijen zijn benieuwd naar de regie die EZK gaat voeren op het energiesysteem en de ruimtelijke ordening, want Nederland komt er anders uit te zien. Stakeholdercommunicatie en omgevingsmanagement zijn daarom belangrijke onderdelen van het werk. Hiervoor houden we o.a. een stakeholderdossier bij. Hierin staan alle projecten die in specifieke provincies plaats vinden. Bijvoorbeeld de aanlanding van windenergie van zee en de bouw van grote waterstoffabrieken. De stagiair houdt hierin de projecten bij die vanuit het departement worden opgezet bij maar ook de vragen of ideeën die in de provincies zelf leven. Je signaleert (samen met het team) wanneer er actie ondernomen moet worden, bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren. Daarnaast lever je een bijdrage aan communicatieproducten, zoals informatieproducten voor gemeenten en provincies of een communicatie-aanpak en serious game voor jongeren.

Jouw rol is als volgt:

 • Je ondersteunt de beleidsmedewerkers bij hun inhoudelijke werkzaamheden door bijvoorbeeld onderzoek, voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten en het meehelpen aan de ontwikkeling van beleid.
 • Je regelt vergaderingen, maakt afspraken met stakeholders en legt de afspraken vast in een verslag.
 • Let op, deze vacature is geen afstudeerstage, maar een meeloopstage van minimaal 3 dagen. Het is wel mogelijk om naast deze 3 dagen een afstudeerstage te doen.

Je werkt hierbij intensief samen met de collega’s op het ministerie van EZK, maar ook met andere medewerkers van departementen, decentrale overheden, maatschappelijke partijen, burgers, kennisorganisaties, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën en de energiesector. Je werkt in een betrokken team waarin mensen elkaar helpen en er is volop ruimte om te leren. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor humor en ontspanning.

Heb jij interesse om mee te werken aan de toekomst van Nederland en het nieuwe energiesysteem, solliciteer dan voor 14 april op deze vacature. In jouw motivatiebrief lezen we graag hoe deze stage past bij jouw interesses en vaardigheden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op zee. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar en betaalbaar is? Welke innovaties zijn hiervoor nodig? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van dit beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van gas naar warmte in de gebouwde omgeving? Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid? Dit zijn de vragen die centraal staan in het werk bij het DG Klimaat en Energie van Economische Zaken en Klimaat. De directie Energiemart heeft de focus op het faciliteren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare gas- en elektriciteitsvoorziening.
De collega's in de directie zorgen voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context om de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarbij borgt de directie de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De voornaamste instrumenten zijn ordening en regulering van de markten en stimulering van duurzame energieproductie. De directie richt zich daarbij op het realiseren van de ambitie t.a.v. CO2-reductie voor de energiesectoren in het klimaatbeleid.
Je krijgt als thuisbasis de directie Elektriciteit van DGK&E. Samen met de andere directies in dit DG (Warmte & Ondergrond, Klimaat, Groningen) werkt de directie toe naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Momenteel vindt er een reorganisatie plaats binnen DGK&E. Het dwarsdoorsnijdende thema Risicobeleid zal centraal worden belegd, met zorg voor het voldoende bedienen van de verschillende directies waar risicobeleid ontwikkeld of toegepast moet worden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage burgerparticipatie energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Meeloopstage

Hbo-meewerkstage rechten/legal tech

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage

Hbo-stage ICT software development

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage