• Den Haag
  • WO bachelor, Bachelor - HBO
  • 40 uur
  • €749
  • Onderzoek / wetenschap
  • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 6 dagen
  • Onderzoeksstage
  • 2 sep. 2024 - 3 feb. 2025
Kenmerk: Stage ILT 2024 - 12, Plaatsingsdatum: 22 mei 2024

De Inspectie Leefomgeving en Transport zet haar middelen in waar de risico’s het grootst zijn en waar er wettelijke verplichtingen bestaan.
Daarbij sluit zij aan op maatschappelijke ontwikkelingen. De risico’s brengt zij op strategisch niveau in beeld met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA). Maar hoe werkt de ILT risicogericht op tactisch en operationeel niveau? Welke verschillende soorten risicoanalyses bestaan er, welke worden er toegepast en op welke momenten?

Binnen deze stage help jij het risicogericht werken op verschillende niveaus te professionaliseren om zo een actieve bijdrage te leveren aan het verkleinen van deze risico's en dus een veiliger en duurzamer Nederland.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.