Stage – onderzoeker verklaringen voor overheidsvisies op verantwoordelijkheid

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 36
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SCP210030
 • Plaatsingsdatum 16 november 2021
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 3 jan 2022 - 1 jul 2022

Functie­omschrijving

Voor het onderzoeksproject Verschuivende verantwoordelijkheden zoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een stagiair voor een onderzoeksstage. In het project staan de visies van overheid en burgers op de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van diverse maatschappelijke opgaven centraal. We onderzoeken in drie deelstudies 1) hoe de rijksoverheid denkt over de (gewenste) verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot o.a. duurzaamheid, gezond leven en bestaanszekerheid; 2) welke mening burgers hebben over die verantwoordelijkheidsverdeling en of die mening verschilt tussen bepaalde groepen burgers; en 3) onder welke voorwaarden burgers en gemeenteambtenaren bepaalde verantwoordelijkheden aanvaardbaar vinden.

Onderdeel van de eerste deelstudie is een aanvullende literatuurstudie naar verklaringen voor veranderingen in de overheidsvisies door de tijd heen, voor verschillen tussen beleidsterreinen en voor verschillen tussen de visie van overheid en die van burgers. We zijn op zoek naar een stagiair die met ons mee kan denken over mogelijke verklarende factoren en die thuis is in de relevante wetenschappelijke literatuur. Het is mogelijk de stage te combineren met een scriptie.

Wat bieden wij?

 • Een stage van 3 tot 6 maanden, aantal uren per week in overleg, in een dynamische onderzoeksomgeving waarbij de kwaliteit van dataverzameling en -analyse hoog in het vaandel staan.
 • Begeleiding door ervaren onderzoekers en methodologen.
 • Meedraaien in de onderzoeksgroep BBG en een kijkje krijgen in de keuken van het SCP.
 • Een stage waarvan de resultaten zullen bijdragen aan een SCP-publicatie.
 • In overleg mogelijk om te combineren met scriptie-onderzoek.
 • De stagevergoeding bedraag € 635 bruto voor een fulltime-stage van 40 uur per week; bij deeltijd is de vergoeding naar evenredigheid.
 • Als je geen gebruik kunt maken van een OV-studentenkaart, krijg je een volledige reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op basis van OV 2e klas.
 • Er wordt zowel vanuit huis als kantoor gewerkt, afhankelijk van de afgekondigde coronamaatregelen.
 • Je hebt tijdens de stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week; bij deeltijd naar evenredigheid.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We bestuderen onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

De afdeling
Binnen het SCP kom je te werken in het programma ‘Beleidsvisies, Burgervisies en Gedragingen’. In dit programma onderzoeken we de aanpak van de overheid van maatschappelijke vraagstukken, de mensbeelden die (bewust of onbewust) achter die aanpak liggen en de ervaren legitimiteit van het beleid, maar ook de initiatieven die burgers zelf ontplooien en het gedrag van burgers. De uitvoering van beleid kan succesvol zijn wanneer de visies van overheid en burgers met elkaar in overeenstemming zijn. Dat is echter lang niet altijd het geval, bijvoorbeeld wanneer beleid in de praktijk heel anders uitpakt dan op papier was uitgedacht. We willen weten waarom het tussen overheid en burgers soms ‘schuurt’ en wat er gedaan kan worden om dit te verbeteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stella Hoff, wetenschappelijk medewerker

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Meewerkstage HBO-ICT / Informatica in de richting van Telematica

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

HBO-ICT Onderzoeksstage capacitymanagement backendsystemen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Meewerkstage vergroening financiële sector en natuurlijk kapitaal

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, cluster Natuur en Samenleving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Meeloopstage