Stage macro-economische en strategische advisering bij de directie KIEM

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €747
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BZK230460
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep. 2023 - 1 feb. 2024

Functie­omschrijving

Bijdragen aan adviesnota's voor de politieke en ambtelijke top: een unieke kans die je niet elke dag voorbij ziet komen. Tijdens jouw stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dit onderdeel van het takenpakket. Je houdt je bezig met strategische vraagstukken rondom uiteenlopende (inter)nationale trends en ontwikkelingen. Een toffe uitdaging waarbij je meedraait als een volwaardig teamlid.

Binnen de directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-Economie (KIEM) is de afdeling Macro-economische en strategische advisering (MESA) verantwoordelijk voor het signaleren van trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het ministerie van BZK. Hierbij kijken wij vooruit naar hoe de samenleving de komende vijf tot tien jaar zou kunnen veranderen en brengen we via verschillende invalshoeken in kaart hoe dit zich verhoudt tot het werkterrein van BZK.

Als stagiair binnen de afdeling MESA werk je mee aan strategische adviezen voor de ambtelijke en politieke top over bijvoorbeeld verschuivingen in het maatschappelijke debat of politieke en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Over sommige van deze verschuivingen en ontwikkelingen schrijf je KIEM-updates: korte nieuwsbrieven waarmee kennis over actuele ontwikkelingen op een toegankelijke manier verspreid wordt binnen het ministerie. We vragen je soms ook een onderwerp inhoudelijk uit te diepen door het doen van achtergrondonderzoek waarvoor je uiteenlopende bronnen raadpleegt en informatie samenvoegt tot een nieuw kennisproduct. Recente voorbeelden van onderwerpen waar onze huidige stagiair aan heeft bijgedragen zijn demografie, de Provinciale Statenverkiezingen en strategisch crisismanagement. Tot het takenpakket van de stagiair behoren tot slot een aantal ondersteunende werkzaamheden, zoals het bijhouden van de afdelingsplanning en de strategische kalender. Je voert je taken uit onder aansturing van een ervaren collega.

Voorbeelden van thema's waarmee de afdeling MESA zich de komende tijd gaat bezighouden? Denk aan vraagstukken rondom regionale verschillen, het verband tussen economische groei en vertrouwen in de overheid, het probleemoplossend vermogen van de overheid, brede welvaart en de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Je gaat, kortom, aan de slag met een reeks uiteenlopende onderwerpen. Dat maakt jouw stage veelzijdig en je werkdagen afwisselend!

Jouw taken:

 • Je volgt de actualiteit en signaleert trends die je uitwerkt in analyses en korte updates.
 • Je scant wetenschappelijke tijdschriften en (internationale) denktanks op relevante publicaties.
 • Je ondersteunt de directie bij strategische trajecten door je onderzoeksvaardigheden en actuele academische kennis in te zetten.
 • Je ondersteunt (zowel inhoudelijk als organisatorisch) bij het schrijven van nota's voor de bewindspersonen.
 • Je helpt bij het organiseren van overleggen, bijeenkomsten en activiteiten en het opstellen van producten gericht op kennisdeling. Je bent secretaris van het interne Kennisnetwerk van BZK. Ook neem je deel aan relevante kennisevenementen die door andere organisaties georganiseerd worden.
 • Je houdt de afdelingsplanning en de strategische kalender bij en beheert de informatie op de interne website PleinBZK en de Kennisbank Openbaar Bestuur.
 • Je staat ingeschreven als student bij een officiële WO-instelling (of vergelijkbaar) en doet een studie die relevant is voor de functie (variërend van bijv. geschiedenis of bestuurskunde tot sociale geografie of culturele antropologie). Basiskennis van de economie is een pré.
 • Je duidt trends en ontwikkelingen vanuit een academisch perspectief.
 • Je hebt een scherpe pen en beschikt over sterke analytische vaardigheden.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar vindt het ook niet erg om ondersteunende taken voor het team te verrichten.
 • Je bent nieuwsgierig en hebt een brede interesse voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Je hebt een onverzadigbare kennishonger.
 • Je bent minimaal vier dagen per week beschikbaar gedurende de periode 1 september 2023 tot en met 31 januari 2024.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Het gaat om een meeloop- of werkstage, afstudeer- of onderzoeksopdracht. Duurt je stage of opdracht langer dan een maand? Dan heb je recht op een stagevergoeding. Bij de Rijksoverheid ontvangen alle mbo-, hbo- en wo-studenten een stagevergoeding van 747 euro per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek van 40 uur per week waarin je stage loopt en/of werkt aan je opdracht (5 dagen van 8 uur). Bij een stage of opdracht van minder dan 40 uur per week, berekenen we de stagevergoeding aan de hand van het aantal afgesproken uren. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.  

 

Na een eerste schriftelijke selectie volgt vermoedelijk eind juni een ronde interviews.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

De directie KIEM levert een bijdrage aan de koersbepaling van BZK vanuit een internationaal, macro-economisch en lange termijnperspectief en adviseert de ambtelijke leiding van het ministerie. Daarmee wordt het beleid van het departement meer science-based, toekomstgerichter, meer interdisciplinair en internationaal passend. KIEM levert deze bijdrage door drie taken in te vullen, die elkaar onderling versterken:

 1. KIEM signaleert en agendeert (implicaties) van bestaande of toekomstige ontwikkelingen in de wereld die nu nog onvoldoende in beeld zijn op BZK-domeinen, zodat daar proactief op ingespeeld kan worden.
 2. KIEM faciliteert en ondersteunt beleidsonderdelen op (expliciet gekozen) BZK-prioriteiten, waarbij KIEM zich onderscheidt door het inbrengen van exogene ontwikkelingen, aanvullende perspectieven en de (middel)lange termijn – en de inzet van specifieke netwerken in de internationale, economische en wetenschappelijke wereld.
 3. KIEM coördineert en adviseert op beleidsdossiers die in gremia aan de orde komen die KIEM in portefeuille heeft of waar KIEM op basis van de inhoud verantwoordelijk voor is. In deze gremia vertegenwoordigt KIEM ook het departement.

KIEM bestaat uit twee afdelingen; EIZ en MESA en een Chief Economist.

De afdeling Europese en Internationale Zaken (EIZ) coördineert de strategische, Europese en internationale inzet van BZK en probeert vanuit de maatschappelijke opgaven op BZK-terrein de agenda in Brussel te beïnvloeden.

De afdeling Macro-Economische en Strategische Advisering (MESA) signaleert en agendeert maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen (trends op de lange termijn, wetenschappelijke inzichten) die van betekenis zijn voor de domeinen van BZK. MESA faciliteert en ondersteunt de bewindspersonen op enkele actuele strategische dossiers, zoals momenteel demografie en het herstel van de verbinding tussen overheid en samenleving. Ten slotte coördineert en vertegenwoordigt MESA de inbreng van BZK in een aantal interdepartementale gremia en voorportalen, zoals de CFEI en RFEI, en naar de kennisinstituten waarvan de verantwoordelijkheid bij KIEM is belegd.

De Chief Economist verzorgt de kennisontwikkeling, adviezen aan ambtelijke en politieke top en BZK-onderzoekslijnen op het terrein van de (brede) (macro-)economie. De Chief Economist is integraal verantwoordelijk voor een aantal strategische overleggen op economisch gebied, zoals de vierhoek en interdepartementale overleggen, en heeft aandacht voor departementsbrede economische ontwikkelingen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mariëlle van Berkum

(06) 29 80 24 08

Solliciteren?

nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Chief Economist BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair directie KIEM

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie KIEM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

ICT-stage Rijksoverheid (mbo, hbo en wo)

Rijks I-Stage/ I-Partnerschap
 • Stand­plaats Heel Nederland
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie