Stage literatuuronderzoek licht verstandelijk beperkten

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €616
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 27 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 19-S02
 • Plaatsingsdatum 7 september 2019
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 31 okt 2019 - 1 jan 2020

Functie­omschrijving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil verbeteringen in de kwaliteit en veiligheid van cliëntgerichte zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) stimuleren. Daarom zijn we gestart met een projectverkenning. Het doel ervan is om integraal en vanuit cliëntperspectief bestaande risico’s en knelpunten in de zorg aan mensen met een lvb te verkennen. De verkenning leidt tot een verdere afbakening en aanscherping én een voorstel waar we ons toezicht op kunnen en moeten richten. Dit vormt de basis voor een projectplan. En jij helpt ons daarbij tijdens jouw onderzoeksstage.

De projectverkenning wordt uitgevoerd door een aantal kernafdelingen binnen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat daarbij om de afdelingen Gehandicaptenzorg (GZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Jeugd, Eerstelijnszorg (ELZ) en Netwerkzorg en Preventie (N&P).

Een deel van deze projectverkenning bestaat uit het uitvoeren van een literatuuronderzoek. Met dit onderzoek willen we vanuit verschillende perspectieven - denk onder andere aan cliënten, zorgverleners en beleidmakers - een antwoord geven op de vraag: Welke risico’s en knelpunten in de zorg aan mensen met een lvb worden beschreven in de op Nederland gerichte literatuur?

Ook hopen we met het literatuuronderzoek inzicht te krijgen in best practices in de zorg aan mensen met een lvb. Het eindresultaat van jouw stage is de oplevering van een overzicht en analyse van relevante literatuur en richtlijnen.

Functie-eisen

 • Je volgt een hbo- of wo-studie (bachelor of master), bij voorkeur in de richting sociaal werk, gezondheidszorg, sociale wetenschappen of gezondheidswetenschappen.
 • Je hebt inzicht in het doel, de werkwijzen, deskundigheid en cultuur van een Rijksinspectie.
 • Je hebt inzicht in het werk van een toezichthouder.
 • Je hebt kennis van de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en over het zorglandschap in brede zin.
 • Je kunt werken met bestaande methodieken en werkwijzen en samenwerken in een projectteam.
 • Je kunt zelfstandig werken en hebt een goed analytisch vermogen.
 • Je koppelt een proactieve houding aan belangstelling voor projectmatig werken.
 • Je hebt uitstekende overzichtsvaardigheden en het vermogen om je omvangrijke materie eigen te maken.
 • Je hebt goede communicatieve en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt belangstelling voor de zorg en kwetsbare doelgroepen.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal € 616,- per maand bij een fulltime stage van 40 uur per week.

Bijzonderheden

Deze stage is een onderzoeksstage voor de periode van twee maanden, bij voorkeur uit te voeren in het najaar van 2019. Jouw standplaats is de afdeling Risicodetectie en Ontwikkeling in Utrecht.

De stagevergoeding bedraagt circa € 616,- per maand op basis van een 40-urige werkweek. Naast deze vergoeding kan eventueel ook een vergoeding plaatsvinden van de kosten voor het heen en weer reizen tussen woon- en stageplaats, afhankelijk van het bezit van een ov-week- of ov-weekendkaart.

De selectiegesprekken vinden plaats in de eerste week van oktober.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp
We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg
Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld
Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en ons denken en handelen verbeteren.

De mensen van IGJ
We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen.

We zoeken altijd bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair businessdevelopment circulaire economie

Invest-NL
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage lopen bij directie Wegen en Verkeersveiligheid?

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair Nederlandse Sportraad

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie