Stage Interne Markt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair oude stijl, WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 10 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer S/EZK220420
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage

Functie­omschrijving

Ervaring opdoen met beleidsontwikkeling, op nationaal en Europees niveau. Die kans krijg je als stagiair Interne Markt. Tijdens deze stage bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag krijg je beter inzicht in besluitvormingsprocessen op beide niveaus. Ook krijg je de kans een EU-vergadering bij te wonen.

Versterk samen met ons de Interne Markt
Sinds 30 jaar kunnen goederen, diensten, personen en kapitaal vrij bewegen binnen de Europese Unie. Heel belangrijk voor de economie, ook in Nederland. Een goed functionerende interne markt is alleen niet vanzelfsprekend. Het kabinet heeft in juni 2022 een interne-marktactieagenda vastgesteld. Deze agenda bevat acties om de interne markt te versterken. Als stagiair van het Cluster Interne Markt ondersteun je daarbij. Hoe? Door samen met jouw clusterleden belemmeringen weg te nemen als het gaat om arbeidsmobiliteit, digitalisering en vergroening en door randvoorwaarden voor de interne markt te verbeteren. Daarbij zijn dit jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • inventariseren van (juridische) kaders van andere beleidsterreinen en het uitwerken van acties
 • vergaderen met collega’s van andere directies binnen en buiten het ministerie van EZK
 • verslagleggen en bijhouden van de voortgang van lopende acties
 • ondersteunen van lopende beleidsdossiers op het terrein van de interne markt. Zoals onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving op het terrein van de interne markt om deze weerbaarder te maken tegen crises

En verder: ga je mogelijk seminars of evenementen in Brussel of Den Haag mede organiseren. Ook kunnen andere werkzaamheden binnen het cluster Interne markt tot je takenpakket behoren.

Beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau: daar wil jij graag praktijkervaring in opdoen. Dat doe je met een brede interesse en maatschappelijke betrokkenheid. Je werkt zorgvuldig en analyserend. En blijft altijd goed communiceren. Heb je vragen? Jij stelt ze. Heb je ideeën? Dan draag jij die aan. Je neemt immers graag het initiatief. Daarbij werk je oplossingsgericht. Daarnaast:

 • volg je een opleiding op wo-niveau in de richting rechten, internationale betrekkingen, bestuurskunde, beleidswetenschappen, politicologie of economie. Daarbij zit je in het eind van de bachelorfase of masterfase
 • spreek en schrijf je vloeiend Nederlands en Engels
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Stagevergoeding is op basis van een 40-urige werkweek. Stage is voor 5 of 6 maanden, start per 1 juli, 1 augustus of 18 september

 • Als stagiair bij cluster Interne Markt werk je 32 tot 40 uur per week. Je krijgt hierbinnen de ruimte om te werken op een manier die voor jou prettig is.
 • Een tip van ons: download en bewaar de vacaturetekst. Na de sluitingsdatum worden de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder namelijk verwijderd van deze site.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directie Mededinging en Consumenten
De directie Mededinging en Consumenten staat voor een goede werking van markten. We zoeken antwoorden op economische vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat de interne markt voor goederen en diensten zich zonder onnodige belemmeringen kan ontwikkelen? Welk effect heeft de opkomst van grote digitale platforms op concurrentieverhoudingen en consumentenbescherming? En hoe gaan we om met (oneerlijke) concurrentie uit landen van buiten de EU? Beleidsmatig zijn we verantwoordelijk voor het consumenten-, aanbestedings-, post- en mededingingsbeleid en het beleid rond de economische infrastructuur en de interne markt. Ons diverse team van ruim veertig collega’s is verdeeld over vier clusters: het cluster Mededinging, het cluster Consumenten, het cluster Overheid en Markt, en het cluster Interne Markt waarvan jij deel uitmaakt.

Cluster Interne Markt

Het cluster Interne Markt, dat bestaat uit ongeveer achttien collega’s. Het heeft een coördinerende verantwoordelijkheid op de Europese interne markt met betrekking tot het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Daarnaast richt het cluster zich op accreditatie, waarborg en normalisatie. In ons team gaan we informeel en collegiaal met elkaar om. We sparren graag met elkaar en helpen elkaar. Er is veel aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. En er is regelmatig ruimte voor gezelligheid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Mojet

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair bij de Directie Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit (VCI)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Integratie Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage ondernemingsklimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage