Stage Integrale Gezondheidsmonitor (GOR) literatuur review

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 16 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer VLH-Stage-008
 • Plaatsingsdatum 25 oktober 2022
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 1 feb 2023 - 1 aug 2023

Functie­omschrijving

Omschrijving opdracht

De corona-epidemie heeft effecten op de gezondheid, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Dat kan direct komen door een besmetting met het coronavirus, maar ook indirect door de coronamaatregelen of de dreiging van de crisis. De negatieve impact van de crisis is groter bij kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. Hierdoor is de gezondheidskloof tussen bevolkingsgroepen groter geworden.

Om deze gezondheidsimpact en -verschillen te verkleinen, en bij een volgend soortgelijke crisis zo veel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om met voortschrijdende inzicht te onderzoeken:

 • Wat de korte- midden- en langere termijn gezondheidseffecten van de corona-crisis zijn, en;
 • Voor welke groepen de coronacrisis een grotere gezondheidsimpact heeft en welke risico- en beschermende factoren daarbij een rol spelen.

Dit is het derde jaar op rij dat het RIVM en het Nivel een systematische literatuurstudie van nationaal en internationaal onderzoek uitvoeren om hier inzicht in te geven. De literatuurstudies zijn onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 gesubsidieerd door ZonMw namens het ministerie van VWS. De eerder uitgevoerde literatuurstudies vind je hier.

De eerste twee literatuurstudies keken naar de brede gezondheidsimpact. Dit jaar willen we een verdiepend onderzoek doen naar de belangrijkste bevindingen uit de eerste twee studies en de risico- en beschermende factoren die daarbij een rol spelen beschrijven.

Wat ga je doen?

Je werkt in een team van onderzoekers van RIVM en Nivel aan je eigen hoofdstuk van de literatuurstudie. Samen met je collega’s selecteer je de artikelen die voldoen aan de inclusie criteria. Vervolgens ga je aan de slag met de data extractie en rapporteer je de belangrijkste bevindingen aan de hand van de onderzoeksvragen.

Ben je geïnteresseerd in de brede gezondheidsimpact van de corona-crisis op midden- en langere termijn? Wil je meer leren over hoe je een systematische literatuurstudie uitvoert? Lijkt het je leuk om als auteur direct bij te dragen aan een rapport voor VWS? Zie je jezelf meedraaien in een team bij het RIVM en het Nivel? Stuur ons dan een reactie! Ook als je vragen hebt.

Over de afdeling binnen het RIVM

De afdeling Gezondheid Leefomgeving en Nazorg (GLN) beoordeelt het risico op fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van (langslepende) crises en rampen. Tevens adviseert de afdeling over de wenselijkheid en invulling van gezondheidsonderzoek en psychosociaal crisismanagement bij (langslepende) crises en rampen, in nauw overleg met lokale partners en VWS.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel)

Het Nivel doet sociaal-wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op alle terreinen van de gezondheidszorg. Hiermee dragen we bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg voor patiënten, professionals, zorgorganisaties en beleidsmakers. Ons onderzoek sluit aan bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en we willen dat onze resultaten bruikbaar zijn voor de praktijk. Tegelijk voldoet ons onderzoek aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel ontvangt en werft zowel subsidies en opdrachten voor onderzoek van wetenschappelijke fondsen (zoals ZonMw) als beleidsorganisaties (zoals het ministerie van VWS en beroeps- en brancheorganisaties) voor toepassingsgericht onderzoek. We streven naar een goede combinatie van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.

Over de afdeling binnen Nivel

Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen ligt de focus vooral op de impact van blootstelling vanuit de leefomgeving op de menselijke gezondheid en veiligheid. Binnen het Nivel is dat een onderzoeksthema met een erfenis die van de coronacrisis en de aardgasbevingen in Groningen teruggaat naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vliegramp Bijlmermeer in 1992. We zetten ons in om kennis over de gezondheidsgevolgen en nazorg bij rampen en crises te onderhouden om zo beter voorbereid te zijn op de dreigingen van vandaag en morgen. We staan klaar om te monitoren als er iets speelt. Dat geldt voor crises, maar ook als er zorgen zijn in de nabijheid van industrie, landbouw en veehouderij of technische installaties. Daarvoor werken we samen met vele partijen, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

Vereisten

 • Student ingeschreven bij een Nederlandse universiteit
 • Kan gestructureerd en nauwkeurig werken
 • Goede beheersing van de Engelse taal
 • Goed in staat om uit een grote hoeveelheid bronmateriaal de kern te destilleren;
 • In staat om verantwoordelijk om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
 • Proactieve, zelfstandige werkhouding.
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Maximaal aantal uren per week 36

Duur van de stage in overleg, bij voorkeur 4 tot 6 maanden (o.b.v. 36 uur)

Alle vragen en reacties (CV & motivatiebrief ieder van max. één A4) dienen per mail te worden ingediend via: m.bosmans@nivel.nl

 • Om deze opdracht uit te voeren, dien je een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen;
 • Ook zal je een begeleider van de universiteit moeten hebben die kan aftekenen voor je stage;
 • Het RIVM en Nivel geloven in diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We kijken alleen naar jouw kennis, vaardigheden en motivatie om deze opdracht tot een mooi einde te brengen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Als kennisinstituut van de overheid op het gebied
van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur. In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit
zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets. Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M. Bosmans

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Agile Werken

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Meewerkstage beleid plantaardige agroketens en voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair CI/CD voor Dataplatform

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie