• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €749
 • ICT
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 1 dag
 • Meeloopstage
 • 19 aug. 2024 - 13 jan. 2025
Kenmerk: SZW-620, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Ben jij iemand die het leuk vindt om ervaring op te doen met functioneel beheer en advisering? Vind je het leuk om samen te werken met een leuke groep van FB-specialisten, adviseurs, informatiemanager, privacy officer en (key)gebruikers? En kennis op te doen met diverse kleine en grotere standaard- en maatwerkapplicaties? En wil je stagelopen in een sociaal en maatschappelijk betrokken werkomgeving? Dit is je kans!

Als stagiair functioneel beheerder/informatieanalist ben jij de contactpersoon tussen de business, bedrijfsapplicaties & ICT. Ben je geïnteresseerd in functioneel beheer met afwisseling in beheer, advisering en projecten, waarbij je bijdraagt aan het verbeteren van beheer- en bedrijfsprocessen? Als stagiair functioneel beheerder heb je een uitdagende en belangrijke rol binnen de directie UAW (Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.

Als Stagiair functioneel beheerder/informatieanalist ben je (mede)verantwoordelijk voor de functionaliteit van de verschillende applicaties, bedrijfsprocessen en systemen binnen de directie UAW. En geef je advies over informatievraagstukken. Alle belangrijke processen m.b.t. cao’s en pensioenen voor bedrijven en interne processen hebben we de afgelopen 1,5 jaar gerealiseerd in het zaaksysteem Mozard en website. Verder beheren we meerdere onderzoeks- en rapportagesystemen, zoals o.a. MAXQDA, SPSS, Power BI en eigen maatwerk systemen (BI en AI).

Wij zijn, samen met andere onderdelen van het ministerie, gestart met verschillende projecten om de informatiehuishouding verder te verbeteren. Waaronder het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website voor bedrijven, eHerkenning, koppelingen met andere organisaties (gegevensuitwisseling openbare informatie), Wet open overheid, interne bedrijfsprocessen en de komende nieuwe Archiefwet.

Inleiding nieuwe opdracht
In nieuwe jaar hebben wij een leuke opdracht voor een stagiair (rol: informatieanalist). Leverancier is met ons bezig met voorbereiding en onderzoek naar digitale koppeling tussen ons zaaksysteem en eDepot (Nationaal Archief). Jouw taak is verdere analyse te doen, uit te zoeken welke (IT- & bedrijfs-) processen wij moeten realiseren cq. aanpassen, welke zaken wij moeten verbeteren m.b.t. Woo om te komen tot een goede aansluiting. Met interne collega’s, Nationaal Archief en leverancier ga jij dit oppakken.

Na een bepaalde termijn (b.v. 10 jaar), moet bepaalde gegevens worden overgebracht naar de Nationaal Archief. En andere gegevens dienen vernietigd te worden na bv 2 jaar of 7 jaar. Technische aansluitvoorwaarden van Nationaal Archief (eDepot) zijn bekend en staan op hun website en bewaartermijnen hebben we ook bepaald, per proces. De uitdaging is de juiste functionele (en technische) plan van aanpak te maken, zodat onze afdelingen de voorbereidingen kunnen treffen voor de functionele en technische realisatie. Woo ga je ook meenemen, aangezien het ook over actieve openbaarmaking gaat. Eerste test zullen worden gedaan via een testomgeving, gezamenlijk met Nationaal Archief.

Opdracht: analyseren, geven van advies en technische implementatie van archief processen, m.b.t. zaaksysteem. En specifiek koppeling zaaksysteem met Nationaal Archief (eDepot).
Doelstelling: wetgeving/beleidsadvies onderzoeken, praktisch realiseerbaar implementatie advies maken en daarna dit indien mogelijk voorbereiding van technische implementatie.
Adviesrapport m.b.t. aanpassingen aan zaaksysteem, onderzoeksystemen en processen.
Binnen de Rijksoverheid lopen meer van soortgelijke wetgeving projecten (2023-2026). Dit project is dus ook erg goed voor je cv.

Aanpak: Direct bij start krijg je uitleg over programma en uitleg door FB’ers, adviseur en architect. De stagiair is dan coördinator van dit deeltraject en wordt ondersteund door de FB collega’s, adviseur en hoofd. En krijg je uiteraard uitleg m.b.t. ons zaaksysteem, wetgeving (b.v. archiefwet, Woo, AVG), uitvoeringstaken en processen.

Resultaat: je levert enkele producten op die ook daarna gebruikt gaan worden door onze directie. Afhankelijk van de tijd, voortgang planning programma, wordt keus gemaakt welke deel producten realistisch zijn voor de stageperiode.
Daarnaast ga je ervaring opdoen als Informatie Analist, Functioneel beheerder en i-Adviseur, werk je mee aan adviestrajecten, projecten en beheer. Heb je interesse in een sociale werkomgeving. En wil je mogelijk in toekomst werken bij de Rijksoverheid of wil je als deskundige/adviseur misschien aan de slag bij onze leverancier van ons zaaksysteem (Mozard), dan is dit je kans om ervaring op te doen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Lambert Wijnvoord

06 500 97 823

Sharmiela Janki - Stagecoördinator (afwezig tot 27-5-2024)

06 211 60 605

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner (BBL-leerwerkplek)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 26-32
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband BBL/BOL

Afstudeeropdracht: Efficiënter opleveren van informatie voor het management

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Onderzoekstage ontwikkelen stageprogramma P&O teams

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Onderzoeksstage