Stage bij het Bureau Internationale Samenwerking van het ministerie van BZ

 • Den Haag  -  route
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €749
 • Internationaal
 • Solliciteer voor 16 juli 2024 Nog 1 dag
 • Afstudeerstage / scriptie
 • 1 okt. 2024 - 31 mrt. 2025
Kenmerk: 1899, Plaatsingsdatum: 29 juni 2024

Het beleidsbureau van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking – BIS – biedt ruimte voor een stagiair(e) van oktober 2024 t/m maart 2025.

Als stagiair(e) maak je onderdeel uit van het cluster DGIS-Advisering, bestaande uit circa 10 personen. Je kijkt mee met inhoudelijke en bestuurlijke onderwerpen op het snijvlak van beleid en politiek en krijgt daarbij de mogelijkheid om samen te werken met collega’s werkzaam binnen het DGIS, bij andere directies van het ministerie en op ambassades. Zo leer je vanuit de centrale plek die BIS binnen BZ inneemt veel over het werk en de taakverdeling van de verschillende onderdelen van BZ en over de gang van zaken binnen BZ.

Naast tijd voor een stage opdracht of/en stageonderzoek ondersteun je BIS met de volgende mogelijke werkzaamheden:

 1. Ondersteuning bij parlementaire verplichtingen (bijv. debatten in de Tweede Kamer);
 2. (Coördinatie van) communicatie over ontwikkelingssamenwerking (o.a. via het organiseren van gastcolleges voor universiteit, coördineren van de interne nieuwsbrief, sociale media, website);
 3. Organisatie/coördinatie van BZ- of DGIS-brede evenementen;
 4. Waar relevant bijdragen aan het schrijven van strategische/politieke beleidsstukken en dossiers.
 5. Overige taken worden op basis van jouw interesses en vaardigheden afgesproken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ambtelijke top van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (het DGIS), namelijk de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) en haar plaatsvervanger. Het DGIS houdt zich binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bezig met het Nederlandse beleid op internationale ontwikkelingssamenwerking. Thema's die binnen het DGIS prioriteit hebben, zijn onder andere gender, (irreguliere) migratie, humanitaire hulp, het tegengaan van klimaatverandering, private sector ontwikkeling, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en digitalisering binnen ontwikkelingssamenwerking.

BIS vervult als stafbureau een coördinerende en verbindende rol tussen de directies die binnen het DGIS vallen. Het Cluster Advisering van BIS signaleert trends in internationale samenwerking en vertaalt deze naar strategisch beleid en advies. Zo adviseert dit cluster DGIS over beleid en management, beleidscoherentie voor ontwikkeling en digitalisering. Het Cluster Effectiviteit van BIS begeleidt directies en ambassades in hun planning en de monitoring van resultaten op internationale samenwerking. BIS werkt vaak samen met like-minded landen, internationale organisaties, en kennisinstituten zoals INCLUDE en ECDPM.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marie Christine Siemerink 06-55227131

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.