Stage bij de wetgevingssector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

Directie Wetgeving en Juridische zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 36
 • Vergoeding €628
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 13 januari
 • Vacaturenummer BDS22/DWJZ/220489
 • Plaatsingsdatum 5 december 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 feb 2023 - 1 aug 2023

Functie­omschrijving

In de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid binnen de Directie Wetgeving en Juridische Zaken zijn er vanaf februari 2023 stageplekken (WO) voor een periode van zes maanden.

De stageplekken zien op het ondersteunen van de juristen van het cluster Juridische Zaken bij met name Woo- en AVG-verzoeken en eventuele andere bestuursrechtelijke zaken. Het gaat dan met name om het voorbereiden van primaire beslissingen en beslissingen in bezwaar en beroep.

De sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is op zoek naar enthousiaste studenten die stage willen lopen bij de sector. Om in aanmerking te komen moet je in de eindfase van je studie rechten zitten en aantoonbare belangstelling hebben voor de onderwerpen die de sector in portefeuille heeft. Goede kennis van het bestuursrecht, precisie, bondige en heldere schrijfstijl, en een flinke dosis enthousiasme zijn daarbij kernkwaliteiten.

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bij de sector is er een vaste doorlopende plek voor een WO-stagiair(e), telkens voor de duur van drie tot zes maanden, en voor 4 en 5 dagen per week. De eerstvolgende mogelijkheid voor het starten van een stage is in september 2023 (in overleg nader te bepalen).

Directie Wetgeving en Juridische zaken

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft de zorg voor de algemene wetboeken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele rijksoverheid.

Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
De sector JZW houdt zich onder meer bezig met de toetsing van voorgenomen wetgeving, het ontwikkelen van instrumenten om de wetgevingskwaliteit te bevorderen, zoals de Aanwijzingen en het Draaiboek voor de regelgeving, het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) of consultatie van nieuwe wetgeving (www.internetconsultatie.nl). De instrumenten van het wetgevingsbeleid zijn terug te vinden op de site van het Kenniscentrum Beleid en Regelgeving (www.kcbr.nl).
Verder houdt de sector JZW zich bezig met het vooraf toetsen van beslissingen en de coördinatie van verzoeken op grond de Wet openbaarheid van bestuur; het ontwikkelen, beheren en bewaken van de juridische kwaliteit; aanbesteding en het onderhouden van het geregelde contact met de landsadvocaat en inschakeling van de landsadvocaat en adviseren van de leden van de departementsleiding op juridisch-bestuurlijk gecompliceerde of gevoelige onderwerpen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arno van Oosterhout

06-51063568

Judith van Vegten

06-46840956

Solliciteren?

Directie Wetgeving en Juridische zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage internationale aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit - DGO

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Ondermijning
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair(e) Innovatie en Strategie bij Directie Innovatie, Kennis en Strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair(e) Gedrag en Kennis bij Directie Innovatie, Kennis en Strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Meeloopstage