Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging (PVVN) te Genève

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Geneve PV
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 7 juni Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1120
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep. 2023 - 1 mrt. 2024

Functie­omschrijving

De PV Genève is op korte termijn op zoek naar stagiairs voor een periode van 4-6 maanden. Exacte duur en stageperiode in onderling overleg.

De Permanente Vertegenwoordiging te Genève (PV GEV) vertegenwoordigt de belangen en idealen van het Koninkrijk der Nederlanden in de Internationale Organisaties in Genève die zich bezighouden met mensenrechten, wapenbeheersing, vredesprocessen, arbeid, handel en duurzame economische ontwikkeling, gezondheid en humanitaire zaken.

PV GEV biedt enkele stageplaatsen per jaar aan voor studenten die in een vergevorderd stadium van een voor de PV relevante studie zijn.

Als stagiaire krijg je de kans uitgebreid kennis te maken met het werk van de PV door mee te lopen met medewerkers van de Economische Afdeling en door de werkzaamheden van de PV te ondersteunen, bijvoorbeeld door internationale bijeenkomsten bij te wonen, hierover te rapporteren en door voor de PV noodzakelijk onderzoek te doen in samenspraak met je stagebegeleider. Ook werk je mee bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van de PV en ben je intensief betrokken bij Communicatie en Social Media activiteiten.

De werkzaamheden vinden plaats in een multilaterale context en liggen op prioritaire aandachtsgebieden van de PV. Belangrijke internationale fora en organisaties in Genève voor de Economische Afdeling van de PV zijn onder andere de WTO (Wereldhandelsorganisatie), ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), UNCTAD (VN organisatie voor handel en ontwikkeling), WIPO (World Intellectual Property Organisation), WEF (Word Economic Forum), ITC (International Trade Centre) en UNECE (VN Economische Commissie voor Europa), die zich bezig houden met de internationale beleidsvorming en regels op het vlak van handel en investeringen vanuit een economisch, sociaal en milieu-perspectief met inbegrip van de belangen van ontwikkelingslanden.

Het precieze takenpakket krijgt invulling in overleg op basis van kennis, ervaring en interesses.

 • Volgen van een voor de PV relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase, aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling;
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
 • Passieve beheersing van het Frans;
 • Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Aantoonbare interesse in internationale politieke, economische en multilaterale vraagstukken;
 • Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van zowel de VN als de Europese Unie;
 • Basiskennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland;
 • Ervaring met Communicatie activiteiten
 • Initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid
 • Representativiteit, enthousiasme en inzet.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 40
 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in juni 2023.

Leeropdracht

De specifieke leeropdracht van de stagiair(e) zal in overleg met de geselecteerde kandidaat nader worden bepaald vanuit zijn/haar opleidingsperspectief. Een opdracht kan zijn te onderzoeken welke kansen er liggen om voortgang te maken op de discussie over industriële subsidies (en landbouw subsidies) binnen de WTO met oog voor het krachtenveld in Geneve.

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie over de PV Genève vind je hier.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging (PVVN) te Genève

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Geneve PV
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Accra

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Accra
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Onderzoeksstage