Stage bij de Nederlandse ambassade te Canberra

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Canberra
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 8 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 578
 • Plaatsingsdatum 6 september 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 jan 2023 - 30 jun 2023

Functie­omschrijving

De post in Canberra is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode vanaf januari 2023 t/m juni 2023 (zes maanden, in overleg).

De ambassade te Canberra – in het politieke hart van Australië – is een relatief kleine post met een hecht team. Een stage op de ambassade in Canberra geeft je de mogelijkheid van dichtbij mee te maken wat diplomatie inhoudt. Op de ambassade werken 12 medewerkers aan het vertegenwoordigen van de Nederlandse belangen in Australië, Vanuatu, Nauru, Papua Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden. Zie ook onze website voor meer informatie.

Als stagiair/stagiaire word je ingezet over de volle breedte van de ambassade. Dat houdt in dat je je bezighoudt met politiek, veiligheid en economie, maar voor ca. de helft van je tijd ook met cultuur en sociale media. Concreet kun je denken aan:

 • Onderzoek doen naar politieke en (economische)veiligheidszaken, analyseren van beleidsdocumenten, verslagen opstellen van bijeenkomsten en een bijdrage leveren aan rapportage aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere relevante ministeries zoals ministerie van Defensie en NCTV;
 • Rapporteren over relevante (macro)economische en (handels)politieke ontwikkelingen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken, de RVO en andere relevante ministeries;
 • Meewerken aan externe positionering van de ambassade en de Nederlandse beleidsprioriteiten in Australië, door creatieve en operationele ondersteuning van de beleidsmedewerker Culturele Zaken en Publieksdiplomatie (PCZ) op gebied van publieksdiplomatie en met jouw bijdrage aan de dagelijkse externe communicatie via de mediakanalen van de ambassade. De viering van 80 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Australië dit jaar biedt hiertoe extra kansen;
 • Assisteren bij het organiseren van (publieke) evenementen, voorlichtingstaken zoals de beantwoording van binnenkomende publieksvragen, het schrijven van persberichten en het monitoren van Australische media.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ambassade Canberra is een relatief kleine post met een hecht team werkzaam over de volle breedte van het buitenlands beleid. De relaties met Australië zijn goed, en worden steeds intensiever mede door de ook in Nederland toenemende nadruk op de Indo-Pacific in ‘de eeuw van Azië’. Werkzaamheden op de ambassade worden waar nodig flexibel belegd maar laten zich grofweg opdelen in drie clusters:

In het cluster Politiek en Veiligheid werken de afdelingen Politiek, Defensie en Nationale Politie gezamenlijk aan de bilaterale veiligheidspolitieke- en politiesamenwerking met Australië. Dit werkterrein bestrijkt een breed palet aan internationaal politieke en operationele kwesties die besproken worden in een strategische dialoog tussen beide landen. Het cluster levert daaraan een actieve bijdrage, waarbij de stagiair(e) betrokken wordt.

De economische afdeling van de ambassade in Canberra is onderdeel van het Nederlands Economische Cluster Australië onder leiding van de Consul-Generaal in Sydney en richt zich vooral op handelsbevordering tussen Nederland en Australië, rapportage over economische ontwikkelingen en het identificeren van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast spant de afdeling zich in voor het wegnemen van handelsbelemmeringen en rapporteert over voor Nederland relevante ontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek.

De afdeling Publieksdiplomatie en Culturele Zaken (PCZ) zet publieksdiplomatie in om belangrijke Nederlandse beleidsthema’s onder de aandacht te brengen in Australië. Als een van de 23 focuslanden voert PCZ een actief beleid op het gebied van Nederlands-Australisch Gedeeld Cultureel Erfgoed. We zoeken steeds actiever culturele samenwerking op met de inheemse volkeren van Australië. De afdeling PCZ onderhoudt tevens de landenpagina’s over Australië incl. ressort op de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en beheert een Facebook-pagina en een Twitter-account.

De plaatsvervangend Chef de Poste is je stagebegeleider. In de praktijk zal de stagiair(e) tevens nauw samenwerken met alle andere collega’s op de post, en in het bijzonder met de Beleidsmedewerker Publieksdiplomatie en Culturele Zaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemieke van Soelen

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse ambassade te Lissabon

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Lissabon
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Bern

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Bern
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage op de Politieke Afdeling van de Nederlandse ambassade te Berlijn

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Berlijn
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Meeloopstage