Stage bij de Nederlandse ambassade te Caïro

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Kairo
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Internationaal
 • Reageren voor 6 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 1133
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 3 sep. 2023 - 15 feb. 2024

Functie­omschrijving

De Nederlandse Ambassade in Caïro, Egypte is op zoek naar een stagiair(e) voor het economische team voor de periode 3 september 2023 2023 t/m 15 februari 2024.

Ben jij een enthousiaste masterstudent met bovengemiddelde interesse in het Midden-Oosten en specifiek Egypte: het hart van de Arabische wereld? Vind je het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal opereert interessant en denk je dat je daaraan een waardevolle bijdrage kunt leveren? Ben je geïnteresseerd in private sector ontwikkeling dan wel in de nieuwe “combi aanpak”, de combinatie van hulp en handel in de nieuwe beleidsnota van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) “Doen waar Nederland goed in is?” Ben je creatief, resultaatgericht, nieuwsgierig en hands on? Heb je een vlotte pen, kun je snel schakelen en heb je een goed gevoel voor verhoudingen? Dan is een stage van zes maanden bij het economische team van de Nederlandse ambassade in Kaïro wellicht iets voor jou. Tot 5 juni 2023 kun je solliciteren voor een stageplaats.

De leeropdracht is als volgt gedefinieerd: als stagiaire zul je kennis maken met alle aspecten die aan de orde komen op een middelgrote ambassade en met name die van het economische cluster (berichtgeving over de economische situatie van Egypte, alsmede de (economische) dienstverlening aan bedrijven, investeerders en andere partijen). Ook zul je als stagiair ingezet worden bij diverse (ambassade brede) activiteiten, zowel intern als extern gericht. Onderzoek naar potentiële mogelijkheden voor handelsmogelijkheden in de groene economie zal aan de orde komen, evenals onderzoek naar actuele issues in de Egyptische economie dat tijdens de 6 maanden het meest speelt, zoals bijvoorbeeld op dit moment de reële mogelijkheden inzake verzelfstandiging van staatsgeleide bedrijven, zoals vereist wordt door het IMF.

In het algemeen verrichten stagiairs binnen het economische team de volgende werkzaamheden:

 • Deelnemen aan vergaderingen van het zgn. combicluster waar onder meer het economisch, het landbouw en het water- en klimaatteam aan deelnemen, alsmede andere relevante overleggen met een economische component;
 • Verdieping op een samen vast te stellen concreet thema op het terrein van de handels/investeringsagenda;
 • Specifieke werkopdrachten/onderzoek op bepaalde onderwerpen die voor het uitvoeren van de handels/investeringsagenda van belang zijn. De BHOS nota is daarbij het uitgangspunt;
 • Een bijdrage leveren aan werkzaamheden en het aandragen van ideeën voor activiteiten van de Egyptian-Dutch Business Club (EDBC);
 • Verbeteren van de zichtbaarheid van de economische ondersteuning die de ambassade biedt op basis van het social media plan;
 • Bijwonen en verslagleggen van relevante in- en externe bijeenkomsten;
 • Assisteren bij (de voorbereiding van) ambtelijke en ministeriële bezoeken uit Nederland.

In Egypte zijn politiek en economie sterk verweven. Als stagiair maak je hier kennis mee en houd je bij het uitvoeren van de werkzaamheden er rekening mee dat de politiek de economie sterk beïnvloed en vice versa. De sterke inmenging van het leger in de economie en het non-level playing field is tastbaar en kan aanleiding zijn om daar onderzoek naar te doen dan wel om er over te schrijven. Als stagiair kun je daarom ook ingezet worden bij berichtgeving vanuit het politieke cluster op de ambassade.

 • Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit.
 • Gedurende de gehele stageperiode sta je ingeschreven aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling of aan een erkende universiteit in het buitenland.
 • Je bent in een vergevorderd stadium van een universitaire studie. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar het ligt voor de hand dat de stage binnen de kaders van de studie past, ook als de stage geen verplicht onderdeel van de studie is.
 • Je hebt een proactieve, flexibele en zelfstandige werkhouding.
 • Je bent enthousiast, ondernemend, leergierig en een teamspeler.
 • Organisatorisch sterk en goed op de hoogte van (buitenlands)politieke actualiteiten.
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels zijn essentieel.
 • Een teamplayer, die belangstelling heeft om ervaring op te doen in het werken met andere culturen.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 40
 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in juni 2023.

Wat bieden wij
Een uniek inkijkje in het werk van de Nederlandse diplomatieke dienst door mee te lopen met de uiteenlopende werkzaamheden van het economische team en de ambassade als geheel. Je komt in aanraking met interessante contacten in de internationale omgeving van een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Je wordt goed begeleid en werkt in een enthousiast team van lokale en uitgezonden medewerkers, waarbinnen je de ruimte hebt om veel te leren en te groeien.

Leeropdracht
De stagiair(e) krijgt in overleg met de post een leeropdracht. Zie eerdere omschrijving. De exacte invulling hiervan zullen we samen voorafgaand aan of aan het begin van de stage bepalen

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De ambassade in Caïro is de op een na grootste post in Afrika met 38 medewerkers waarvan 11 uitgezonden. De post is actief op de terreinen politiek, cultuur, economie, ontwikkelingssamenwerking, consulair, landbouw, defensie en migratie. De post werkt zoveel mogelijk geïntegreerd samen. Zo is er een economisch cluster, waarbinnen Duurzame Handel en Investeringen en Duurzame Ontwikkeling samenvallen, tezamen met het landbouwteam. De onderlinge samenwerking op de post is toegenomen met name ook door de combi-status. Het EA/OS team bestaat uit de HEOS, een uitgezonden senior beleidsmedewerker handel, een senior beleidsmedewerker water en klimaat en er zijn een drietal lokale beleidsmedewerkers actief waarvan één op handel en private sector ontwikkeling ondersteunt.

Egypte is een fascinerend land, met een rijke, eeuwenoude cultuur, waar Egyptenaren trots op zijn als “afstammelingen van de farao’s”. Het gros van de bevolking woont in de nabijheid van de Nijl, de levensader van Egypte. Het zwaartepunt van de samenleving ligt in de Nijldelta, waar de grote metropolen Caïro en Alexandrië gevestigd zijn. In dynamisch Caïro vermengt de traditionele Arabische cultuur zich met de voor- en nadelen van een miljoenenstad. Dagelijks reizen miljoenen mensen de stad in en uit, wat leidt tot grote verkeersdrukte. De woon- en werkomstandigheden zijn plezierig. Alle voorzieningen zijn in principe aanwezig. Op Zamalek en afhankelijk van de woonwijk is er een ernstige mate van luchtverontreiniging.

Egypte is een lager midden inkomensland met een grote bevolking (104 mln mensen anno 2022). Egypte is een land met vele gezichten, met hoge ambities vanuit het centraal geleide Cairo waar grote infrastructurele werken het levensniveau naar een hoger plan moeten trekken ook naar de armere delen in Zuidelijk/ Upper Egypt en de noordelijke delta.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eugenia Boutylkova, stagecoordinator

+ 20 106 229 5675

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Kairo

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Kairo
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade in Doha

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Doha
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Nederlandse ambassade te Accra

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Accra
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Onderzoeksstage