Stage bij de Nederlandse Ambassade te Buenos Aires

 • Buenos Aires
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €749
 • Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Solliciteer voor 1 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Afstudeerstage / scriptie
 • 1 sep. 2024 - 31 jan. 2025
Kenmerk: 1825, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Ambassade Buenos Aires is op zoek naar een stagiair “Ondermijning, Rule of Law en Democratievoor de periode September 2024 t/m Januari 2025.

Hoewel er in Argentinië, Paraguay en Uruguay minder georganiseerde misdaad is dan in andere landen in Latijns-Amerika, is deze afgelopen jaren sterk toegenomen en bestaan er zorgen over de invloed van georganiseerde misdaad op de democratie en rechtsstaat van deze landen, met name in Paraguay.

Als stagiair zal je onderzoek doen naar de situatie in Argentinië, Paraguay en Uruguay en advies geven aan de ambassade en de ministeries van BZ en J&V over de Nederlandse inzet op het thema georganiseerde misdaad in deze drie landen. Momenteel behoren deze landen niet tot de prioritaire landen binnen de interdepartementale ondermijningsaanpak van de Nederlandse overheid. Het onderzoek is bedoeld om de ambassade en genoemde departementente informeren over de huidige situatie, inclusief trends en grondoorzaken. Daarnaast signaleer je mogelijkheden voor internationale samenwerking.

Je zult verschillende bronnen raadplegen voor je onderzoek, denk aan nieuwsberichten, onderzoeksrapporten en beleidsstukken. Daarnaast zal je met experts spreken en andere ambassades die actief zijn op dit terrein, met name van Europese landen. We vinden het belangrijk dat je als stagiair het onderzoek lokaal uitvoert zodat je kennis opdoet over de bredere context en deze meeneemt in je onderzoek. Om zelfstandig aan de slag te gaan met deze verschillende bronnen is het uiteraard belangrijk dat je Spaanse spreek-, luister- en leesvaardigheid van hoog niveau is.

Tenslotte zullen we je vragen mee te draaien met de activiteiten van het Politieke cluster van de ambassade. Dit cluster is verantwoordelijk voor politieke rapportage, implementatie van het mensenrechten beleid en algemene publieksdiplomatie. Taken kunnen bestaan uit politieke analyses, organisatie van evenementen of binnenkomende bezoeken en externe communicatie via sociale media.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DIVERSITEIT en INCLUSIE
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, functiebeperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je bent onderdeel van het ambassade cluster politiek, pers en cultuur. Dit cluster bestaat uit twee medewerkers en is hoofdzakelijk belast met politieke analyses en de implementatie van de mensenrechten strategie van Buitenlandse Zaken. Als onderdeel van het team zul je ook meedraaien in de organisatie van inkomende bezoeken en evenementen gerelateerd aan mensenrechten en publieksdiplomatie.

Ambassade Buenos Aires telt 17 medewerkers, waarvan 5 uitgezonden. De bilaterale betrekkingen met Argentinië zijn vooral van economische aard, met focus op samenwerking op het gebied van landbouw, water en logistiek. Aangezien het thema georganiseerde misdaad ook een economisch aspect heeft, zul je ook met het economisch cluster samenwerken.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Parijs

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Parijs
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Ankara - Politieke Afdeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Ankara
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Ankara – Economische Afdeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Ankara
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage