Stage bij de Directie Veiligheidsbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 5 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 958
 • Plaatsingsdatum 9 maart 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 10 jul 2023 - 12 jan 2024

Functie­omschrijving

De afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden en het cluster Wapenexportcontrole van de Directie Veiligheidsbeleid zijn op zoek naar elk één stagiair (m/v/x), dus in totaal twee stagiairs, voor de periode juli/augustus 2023 tot en met januari/februari 2024. De precieze start- en einddata van de stage spreken we in overleg af. De stage duurt zes maanden en is gebaseerd op een werkweek van 36 uur.

Als stagiair ga je ofwel aan de slag voor de afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (NW) of voor het cluster Wapenexportcontrole (WE).

Jouw werkzaamheden bestaan uit zowel operationele en organisatorische taken, maar ook uit ondersteunende beleidsmatige werkzaamheden. Deze taken hebben betrekking op verschillende inhoudelijke dossiers en de geografische focus van het werk wisselt vaak. Voorgaande stagiairs hebben bijvoorbeeld meegedacht over het Nederlandse beleid inzake ruimteveiligheid, bijgedragen aan de beoordeling van wapenexportvergunningen en zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van de Nederlandse inzet voor de Eerste Commissie van de Verenigde Naties. Jouw exacte takenpakket zal bij aanvang van de stage in overleg bepaald worden.

Lijkt het jou leuk om aan actuele en politiek gevoelige veiligheidsonderwerpen te werken die op veel aandacht van de pers en de Tweede Kamer kunnen rekenen? Dan is een stage bij NW of WE een uitgelezen kans!

 • Je bent enthousiast, flexibel, toont initiatief en hebt de ambitie jezelf verder te ontwikkelen;
 • Je kunt goed in teamverband werken, maar kunt ook op voortvarende wijze zelfstandig aan de slag;
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Je beheerst de Nederlandse én Engelse taal op hoog niveau;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met internationale betrekkingen en/of (internationale) veiligheidsvraagstukken. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar een relevante studieachtergrond en/of relevante extra curriculaire activiteiten zijn wel een pre;
 • Je staat gedurende de gehele periode als student ingeschreven voor een Master-opleiding aan een Nederlandse, of erkende buitenlandse, onderwijsinstelling. Beschikbaarheid gedurende de hele stageperiode is een vereiste.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • Een veiligheidsonderzoek B maakt, na selectie, onderdeel uit van de procedure. Meer informatie over het veiligheidsonderzoek is hier te vinden.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in april 2023. De voorkeur gaat uit naar een gesprek in persoon, maar een gesprek via een verbinding (bijvoorbeeld i.v.m. verblijf in het buitenland) behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, krijgen daarvan per mail bericht.
 • Een schrijfopdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Wat bieden wij
Een uitgelezen kans om kennis te maken met verschillende onderwerpen op het snijvlak van vrede en veiligheid en om ervaring op te doen in een veelzijdige, vlotte en internationale omgeving.

Een stage bij BZ moet vooral een leermoment zijn voor de stagiair en voldoende gelegenheid bieden kennis te kunnen maken met de praktijk, of ter oriëntatie dienen op de toekomstige carrière. Een stagiair wordt begeleid door een beleidsmedewerker, met wie regelmatig overlegd wordt gevoerd. De stagebegeleiders kunnen, indien nodig, bijsturen.

Leeropdracht

Tijdens de stage zul je ook een leeropdracht vervullen rond een relevant beleidsthema voor NW (zoals bijvoorbeeld ruimteveiligheid, bioveiligheid of strategische stabiliteit) of WE (bijvoorbeeld wapenexportvergunningen, clustermunitie of het Wapenhandelsverdrag). De leeropdracht kan ook gekoppeld worden aan jouw opleiding. We zullen de opdracht in overleg met jou vaststellen bij aanvang van de stage.

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

COVID-19
Momenteel werken alle rijksambtenaren i.v.m. de covid-19 pandemie gedeeltelijk thuis. Het is lastig te voorspellen wat de situatie zal zijn bij aanvang van de stage, maar het is goed om er rekening mee te houden dat je gedeeltelijk vanuit huis zal moeten werken. Daarbij word je uiteraard intensief begeleid door collega’s en is er veelvuldig contact.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een grote en dynamische directie. DVB houdt zich bezig met onderwerpen die vaak grote politieke en media-aandacht krijgen. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt heeft direct of indirect gevolgen voor onze eigen stabiliteit en welvaart. Een actief buitenlandbeleid is daarom cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en welzijn te waarborgen. Met als lijfspreuk ‘Wereldwijd voor een Veilig Nederland’ zet DVB zich in voor de nationale en internationale veiligheid.

De directie bestaat uit vier afdelingen, een cluster en twee taskforces:

Afdeling Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV)
Afdeling Non-Proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (DVB/NW)
Afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN)
Afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD)
Cluster Wapenexportcontrole (DVB/WE)
Taskforce Cyber (DVB/TFC)
Taskforce Hybride Dreigingen en Economische Veiligheid (DVB/HE)

De afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (NW) en het cluster Wapenexportcontrole (WE) hebben een breed takenpakket.

De afdeling Non-proliferatie, Ontwapening en Nucleaire Aangelegenheden (NW) ontwikkelt en voert het Nederlandse beleid uit rond chemische, biologische en nucleair (CBN) wapens en aanverwante technologieën. Deze onderwerpen staan regelmatig op de maatschappelijke en politieke agenda. NW houdt zich onder andere bezig met het voorkomen en tegengaan van de verspreiding van CBN wapens en overbrengingsmiddelen (raketten), multilaterale ontwapening, ruimteveiligheid en de uitdagingen rond nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie en cybermiddelen).

Het cluster Wapenexportcontrole (WE) is verantwoordelijk voor een dynamisch beleidsterrein dat politiek en maatschappelijk in de belangstelling staat, onder meer als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en de militaire steun die Nederland geeft aan Oekraïne. Het WE-cluster ontwikkelt en implementeert beleid voor de exportcontrole van militaire goederen om te voorkomen dat Nederlandse goederen in verkeerde handen vallen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het adviseren van de minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de afgifte van wapenexportvergunningen. Ook werkt WE aan Europese afspraken op het terrein van wapenexportcontrole. Tenslotte is het cluster verantwoordelijk voor het Nederlandse beleid ten aanzien van enkele conventionele wapenbeheersingsdossiers zoals internationale afspraken over autonome wapensystemen, onbemande luchtvaartuigen (drones) en clustermunitie.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse ambassade te Praag

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Praag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Zagreb

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Zagreb
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Stockholm

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Stockholm
 • Uren per week 38
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Meeloopstage