• Den Haag  -  route
 • Universitair Master, Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor
 • 36 uur
 • €749
 • Internationaal
 • Solliciteer voor 20 juli 2024 Nog 5 dagen
 • Meeloopstage
 • 30 sep. 2024 - 28 mrt. 2025
Kenmerk: 1902, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

De Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid van de directie Sociale Ontwikkeling is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 30 september 2024 t/m 28 maart 2025 (minimaal vijf maanden/maximaal zes maanden) voor 36 uur per week.

Nederland is wereldwijd een voorvechter van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes. Gendergelijkheid is een voorwaarde voor het bereiken van de doelen van het Nederlands buitenlands beleid. Het draagt bij aan inclusieve en effectieve vrede, veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling. Vrouwenrechten, LHBTIQ+ rechten en de rechten van gemarginaliseerde groepen zijn wereldwijd geen vanzelfsprekendheid.

In 2025 viert de VN het 25-jarig bestaan van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Als stagiair(e) zul je als onderdeel van je leeropdracht bijdragen aan het vormgeven van de Nederlandse inzet tijdens deze viering, o.a. via het uitvoeren van een analyse van de speerpunten van het Nederlands beleid door de jaren heen en aanbevelingen voor verdere verankering van deze agenda BZ-breed, in het bijzonder binnen de veiligheidsinzet.

Wil jij je graag inzetten voor deze thema’s, houd jij je graag bezig met actuele ontwikkelingen in het buitenland en heb je een passie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid? Solliciteer dan voor een stage bij de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG).

Naast het vervullen van de leeropdracht word je betrokken bij de diverse werkzaamheden van de afdeling en de directie op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid, incl. de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • Bijdrage leveren aan (de voorbereiding van) diplomatieke inzet binnen multilaterale processen (EU, VN) zoals de Open Debate week Women, Peace and Security (WPS) bij de VN-Veiligheidsraad, de Commission on the Status of Women, of EU processen.
 • Meewerken aan de voorbereidingen van de viering van 25 jaar VNVR-Resolutie 1325, en de WPS bijdrage aan de NAVO-top die volgend jaar in Nederland plaatsvindt.
 • Bijdragen aan de rapportage en uitvoering van het Vrouwen, Vrede en Veiligheid Nationaal Actieplan 1325.
 • Contact onderhouden en samenwerken met partners, zoals maatschappelijke organisaties.
 • Ondersteunen in de organisatie van interne of externe bijeenkomsten.
 • Meedenken over optimaal werken en communiceren met collega’s en partnerorganisaties.
 • Meedenken op en input leveren voor analyses, dossiers en spreekpunten.
 • Meewerken op beleidsuitvoering: ondersteunende documenten voor beleidsuitvoering en financiering van programma’s helpen opstellen.
 • Meedenken over en meewerken aan communicatie over ons werk, bijv. tijdens de Orange the World-campagne.
 • Inbreng in discussies die zijn gelieerd aan de thema’s van de TFVG.
 • Veel samenwerken: je komt samen met collega’s tot een resultaat.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

DIVERSITEIT en INCLUSIE
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, functiebeperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG) coördineert de inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken op vrouwenrechten en gendergelijkheid. De TFVG focust hierbij op de uitrol van het feministisch buitenlands beleid (FBB) en de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda. Thema’s zoals economische participatie van vrouwen, vrouwelijk leiderschap, het tegengaan van geweld tegen vrouwen, en participatie van vrouwen in vredesprocessen en wederopbouw staan hierbij centraal. Het betrekken van mannen en jongens is een belangrijk onderdeel van onze inzet. Daarnaast ondersteunt en adviseert de TFVG andere directies binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken om gelijke kansen en rechten te bevorderen, onder andere binnen thema’s als duurzame economische ontwikkeling, handel, klimaat, mensenrechten en veiligheid. Verder beheert de TFVG verschillende programma’s onder het Nederlandse SDG 5 fonds; Women Peace and Security (WPS), Power of Women (PoW), Power of Voices (PoV) en Leading from the South II (LfS2).

De TFVG is ministerie-breed actief en valt onder de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO). Deze directie bestaat verder uit drie afdelingen, namelijk Maatschappelijk Middenveld (MM), Gezondheid & SRGR (GS) en de Control Unit (CU) en twee teams, namelijk het Jongeren, Onderwijs, Werk-team (JOW) en het Beroeps en Hoger Onderwijs Team (BHO). De directie wordt geleid door Peter-Derrek Hof, die ook Ambassadeur voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid is. Voorbeelden van ons werk zie je op X @NLWomensrights of Instagram @nlambassadorgenderequality.

Samenstelling TFVG
De TFVG wordt geleid door een coördinator en bestaat uit twee clusters (het FBB cluster en SDG5 Cluster) met in totaal twaalf fulltime medewerkers en twee medewerkers die tevens binnen andere directies werkzaam zijn, namelijk de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten en de Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Willemijn van Lelyveld +31646073537

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.