Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Internationaal
 • Reageren voor 7 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 692
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 6 feb 2023 - 25 aug 2023

Functie­omschrijving

De directie Sociale Ontwikkeling is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 6 februari 2023 t/m 26 augustus 2023 (minimaal 5 maanden/maximaal zes maanden).
Wereldwijd staat de ruimte voor burgers en organisaties om zich te organiseren en vrij uit te spreken onder druk. Dit beperkt het maatschappelijk middenveld (civil society) in hun belangrijke rol om overheden ter verantwoording te roepen voor mensenrechtenverplichtingen, de stem en rechten van burger en veelal uitgesloten groepen te versterken en bij te dragen aan inclusieve ontwikkeling.


De Afdeling Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs, vallend onder de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO/MO), werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden, multilaterale instellingen en ambassades om deze ruimte te behouden en een krachtig maatschappelijk middenveld te versterken.


Staat de stem van de burger, mensenrechten en inclusieve ontwikkeling hoog op jouw agenda? Dan zijn wij op zoek naar jou! De afdeling Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs is op zoek naar een stagiair voor de periode 6 februari 2023 t/m 26 augustus 2023, voor 36u per week.
De aard van het werk vereist een zekere flexibiliteit. De stagiair(e) is onder begeleiding van één van de beleidsmedewerkers bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:

 • Meewerken op beleidsuitvoering en -vormgeving, variërend van het voorbereiden van gesprekken met partnerorganisaties tot ondersteuning bij het opstellen van toekomstig beleid;
 • Organiseren van lezingen, conferenties en bijeenkomsten, zoals de ambassadeursconferentie waarbij jaarlijks alle Nederlandse ambassadeurs terugkeren naar Nederland en inhoudelijke leersessies.
 • Meedenken op en input leveren voor analyses, dossiers en spreekpunten.
 • Communicatie op onze thema’s maatschappelijk middenveld en maatschappelijke ruimte, dit omvat het beheer van het twitterkanaal (@NLCivilsociety), bijdragen aan podcasts en communicatiestrategieën.
 • Contact onderhouden met stakeholders binnen en buiten het Ministerie, zoals maatschappelijke organisaties en collega’s op ambassades.
 • Meewerken aan één of meerdere programma’s met maatschappelijke organisaties.
 • Veel samenwerken: je komt samen met collega’s tot een resultaat.
 • Een masterstudent die affiniteit heeft met of een achtergrond in ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk middenveld, internationale betrekkingen, antropologie, gender studies en/of (internationale) politieke verhoudingen.
 • Affiniteit met de stem van de burger, mensenrechten en inclusieve ontwikkeling.
 • Flexibel, initiatiefrijk, proactief, accuraat, communicatief en organisatorisch sterk.
 • Vaardig in Nederlands en Engels, zowel spreken als schrijven.
 • Ervaring met MS-Office (zoals Word, PP, Excel) en sociale media is handig.
 • Ook vind je het leuk om in korte tijd veel informatie te verwerken, te ordenen en te reproduceren.
 • Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als student aan een Nederlandse universiteit gedurende de gehele periode van de stage en nog niet is afgestudeerd of de Nederlandse nationaliteit heeft en studeert aan een erkende universiteit in het buitenland.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 36

Heb je interesse?

 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 12 december 2022.
 • De selectieprocedure omvat de briefselectie en een selectiegesprek.

Wat bieden wij
Een unieke stageplek die een inkijkje geeft in het werken in een internationale organisatie. Het is een plek om te leren en je potentieel verder te ontwikkelen. Er is ruimte om verdieping te zoeken op thema’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk middenveld en vrouwenrechten. Een flexibele stage waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesses en met ruimte om kennis te maken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit de afdeling werk je met een vaste begeleider.

Leeropdracht
- De stagiair(e) werkt aan de hand van een stage leeropdracht die de ‘rode draad’ voor de stage bepaalt. De leeropdracht zal een onderzoek betreffen dat zal leiden tot een factsheet of kort strategiedocument dat zal bijdragen aan kennisvergaring op het beleid Versterking Maatschappelijk Middenveld. Thema’s waar gedacht aan kan worden zijn bijvoorbeeld sociale bewegingen, NGO participatie, lokalisering of digitalisering. Deze opdracht wordt aan het begin van de stage in samenwerking met de stagebegeleider opgesteld. De opdracht is voor en vanuit BZ en dus niet vanuit de Universiteit waaraan je studeert.

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.

COVID-19
Momenteel werken alle rijksambtenaren i.v.m. de covid-19 pandemie gedeeltelijk thuis. Het is lastig te voorspellen wat de situatie zal zijn bij aanvang van de stage, maar het is goed om er rekening mee te houden dat je gedeeltelijk vanuit huis zal moeten werken. Daarbij word je uiteraard intensief begeleid door collega’s en is er veelvuldig contact.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) is een van de directies binnen het ministerie die werken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Een professionele, kritische, warme directie waar ruimte is voor initiatief, dialoog en tegenspraak. De Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) is binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de inzet op sociale ontwikkeling in den brede: het is het kenniscentrum voor onderwijs, het maatschappelijk middenveld, jongeren, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), hiv/aids en vrouwenrechten. DSO bestaat uit de afdelingen Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs (DSO/MO), Gezondheid en Aids (DSO/GA) de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (DSO/TFVG) en de Control Unit (DSO/CU). De directie wordt geleid door Pascalle Grotenhuis, die ook Ambassadeur voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid is. Voorbeelden van ons werk zie je op Twitter (@PMGrotenhuis) of Instagram (@nlambassadorgenderequality). Ook de Ambassadeur Onderwijs, Jongeren en Werkgelegenheid (@tijmenrooseboom) maakt deel uit van DSO. Nederland wil een partner zijn voor ondernemende jongeren (zie Youth at Heart strategie). Meer informatie over resultaten en projecten kan je hier vinden.

DSO/MO werkt eraan dat mensen en organisaties gehoord worden en kunnen meebeslissen over zaken die hen aangaan. Alleen dan kan er een rechtvaardige, inclusieve samenleving en duurzame ontwikkeling ontstaan. Dit doen we via diplomatieke inzet en in samenwerking met diverse allianties van maatschappelijke organisaties op thema’s variërend van vrouwenrechten, milieurechten en handelsbeleid tot conflictpreventie. We werken daarin samen met andere afdelingen en ambassades van het ministerie en vervult hierbij een sleutelfunctie. Multilateraal zetten we ons voor de deelname van het maatschappelijk middenveld aan besluitvormingsprocessen en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting, vergadering, verenging en participatie. DSO/MO werkt zo als scharnier tussen beleid en uitvoering en kennismakelaar op deze thema’s.

Het andere deel van ons team werkt aan toegang tot onderwijs als een fundamenteel mensenrecht en als katalysator voor sociale, economische en duurzame ontwikkeling. We focussen daarbij op de meest kwetsbare groepen, waaronder jongeren en jonge vrouwen, die door gebrek aan vaardigheden moeilijk aan een fatsoenlijke baan komen. Door het vergroten van de toegang tot beroeps- en hoger onderwijs i.s.m. kennisinstellingen en bedrijfsleven in partnerlanden en in Nederland zet DSO/MO zich in voor het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden (incl. digitale vaardigheden) die hard nodig zijn om de twin-transitions van digitalisering en vergroening mogelijk te maken en bereiden we een ondernemende generatie voor die klaar is voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Jij zal je richten op de werkzaamheden van het Maatschappelijk Middenveld team.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Ankara - Politieke afdeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Ankara
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Meeloopstage