Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Internationaal
 • Reageren voor 4 oktober
 • Vacaturenummer 414
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 9 jan 2023 - 1 jul 2023

Functie­omschrijving

De post/directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 9 januari 2023 tot 1 juli 2023 (minimaal zes weken/maximaal zes maanden).

De afdeling Internationale Financiële Instellingen van de directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten is op zoek naar een stagiair die de afdeling kan helpen bij het onderzoeken van de vraag in hoeverre de afdeling succesrijk is in de beïnvloeding van het beleid van de internationale financiële instellingen, m.a.w. of de afdeling de door haar voorziene resultaten behaalt. Nederland is niet de enige aandeelhouder en resultaten die de instellingen behalen zijn daarom niet één op één aan Nederland toe te rekenen en de vraag is dan ook hoe we deze beïnvloeding wel meten. Nederland draagt verder bij aan een groot aantal trustfunds bij de instellingen en is daarmee bij de meeste instellingen een grote donor. De afdeling is benieuwd naar de vraag in hoeverre deze trustfunds bijdragen aan de beïnvloeding van het werk van de instellingen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De afdeling Internationale Financiële Instellingen (DMM/IF) coördineert de inbreng van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank, de regionale ontwikkelingsbanken en het IMF en zorgt ervoor dat de Nederlandse speerpunten goed in hun werk worden vertaald. Nederland is een belangrijke speler en een aanzienlijk deel van de Nederlandse ODA-uitgaven loopt via deze instellingen. Ook heeft Nederland als aandeelhouder een toezichthoudende rol. DMM is daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse schuldenbeleid en speelt een rol in macro-economische advisering en financiering van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met inbegrip van nieuwe vormen van financiering van ontwikkelingssamenwerking.

Het werk van DMM/IF richt zich vooral op beïnvloeding van het werk van de internationale financiële instellingen. De afdeling wil graag onderzoek doen naar de vraag in hoeverre deze beïnvloeding succesvol is, m.a.w. of de afdeling de door haar voorziene resultaten behaalt. Nederland is niet de enige aandeelhouder en resultaten die de instellingen behalen zijn daarom niet één op één aan Nederland toe te rekenen en de vraag is dan ook hoe we deze beïnvloeding wel meten.

Daarnaast zijn de instellingen een belangrijk uitvoeringskanaal voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Nederland draagt daarvoor bij aan een groot aantal trustfunds bij de instellingen en is daarmee bij de meeste instellingen een grote donor. De afdeling is benieuwd naar de vraag in hoeverre deze trustfunds bijdragen aan de beïnvloeding van het werk van de instellingen. Voor de Wereldbank geldt bijvoorbeeld dat verschillende trustfunds in zogenaamde umbrellas zijn gebundeld, waardoor beïnvloeding opnieuw niet één op één aan individuele trustfunds toe te rekenen valt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

?Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiaire Gedragsdeskundige Master

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24
 • Reageren voor 14 september
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage bij de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage