Stage bij de Directie Juridische zaken - Internationaal Recht

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag, Rijnstraat 8
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Internationaal
 • Reageren voor 1 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1432
 • Plaatsingsdatum 1 november 2023
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 mrt. 2024 - 30 aug. 2024

Functie­omschrijving

De Directie Juridische zaken, afdeling Internationaal Recht (DJZ/IR) biedt twee stageplekken, met elk een duur van vier maanden, in de periode tussen 1 maart 2024 en 30 juni 2024, en tussen 1 mei en 30 augustus 2024. Voor meer informatie hierover neem graag contact op via [email protected].
De stagiair ondersteunt de juristen van de Afdeling Internationaal Recht bij hun dagelijkse werkzaamheden. De juristen houden zich met alle deelgebieden van het internationaal recht bezig, waaronder staatsaansprakelijkheid, verdragenrecht, humanitair oorlogsrecht, internationaal strafrecht, zeerecht, mensenrechten en privileges en immuniteiten. Vrijwel alle actuele internationaalrechtelijke vraagstukken worden op deze afdeling behandeld. Onderwerpen variëren van cyber tot diepzeemijnbouw, autonome wapensystemen, erkenning van staten en procedures bij het EHRM en het Internationaal Gerechtshof. De stagiair zal bij de behandeling van diverse vraagstukken worden ingezet, bijvoorbeeld om nadere informatie te zoeken in diverse bronnen en over de bevindingen te rapporteren of om een juridische analyse op te stellen. Ook zal de stagiair in voorkomend geval deelnemen aan interdepartementale bijeenkomsten en internationale overleggen en daar ondersteunende werkzaamheden voor verrichten.
De Afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken (DJZ/IR) heeft gedurende het hele jaar doorlopend plaats voor twee stagiairs. De stageplaatsen hebben een duur van vier maanden en de werkweek bedraagt 40 uur. Enthousiaste en gemotiveerde studenten internationaal recht met goede studieresultaten worden uitgenodigd te solliciteren wanneer zij zich in de laatste fase van hun masteropleiding internationaal recht bevinden.
De leeropdracht voor de stage betreft het verdiepen en verbreden van kennis op alle terreinen van het internationaal recht, alsmede het opdoen van ervaring met de toepassing van internationaal recht in de praktijk.

 • Een internationaalrechtelijk georiënteerde Master student, in de laatste fase van de studie.
 • Interesse om aan verschillende internationaalrechtelijke vraagstukken te werken.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Beheersing van een derde taal is een pre.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Heldere schrijfstijl.
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 40
 • Wij vragen je te solliciteren via de button ‘Solliciteren’.
 • Geef aan naar welke periode van vier maanden jouw voorkeur uitgaat
 • Selectiegesprekken vinden plaats in de maand december 2023.

Wat bieden wij
Een unieke ervaring…
De stage biedt een unieke mogelijkheid om in een dynamische werkomgeving de eigen kennis van het internationaal recht te vergroten en ervaring op te doen in de praktische toepassing van het internationaal recht.

Leeropdracht
1. Doel
De leeropdracht voor de stage betreft verdiepen en verbreden van kennis op alle terreinen van het internationaal recht alsmede het opdoen van ervaring met de toepassing van internationaal recht in de praktijk.

2. Vraagstelling
Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van de Afdeling Internationaal Recht bij de Directie Juridische Zaken waar ik aan kan bijdragen?

3. Product
- Verbreding kennis van alle deelgebieden van het internationaal recht
- Kennis verkrijgen over de toepassing van internationaal recht in de praktijk
- Opdoen van praktijkervaring binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken

4. Plan van aanpak, incl. tijdpad
Activiteiten:
- Het opzoeken van nadere informatie in diverse bronnen
- Het voorbereiden en bijwonen van interdepartementale en internationale vergaderingen
- Inlezen over bepaalde internationaalrechtelijke vraagstukken
- Juridische analyses schrijven over verschillende internationaalrechtelijke onderwerpen

Tijdpad:
Bovenstaande activiteiten zullen gedurende de hele stageperiode dagelijks plaatsvinden.
In overleg met de stagiair(e) kan er, indien gewenst, een alternatieve leeropdracht worden geformuleerd.

Voorwaarden en vergoedingen
Algemene voorwaarden en vergoedingen kan je vinden op deze site.


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland en zet zich in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden. Buitenlandse Zaken is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief, zowel vanuit het departement in Den Haag als via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld.

De Afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken kent vier hoofdtaken: leveren van juridisch advies binnen het ministerie en aan de posten, alsmede aan alle andere ministeries en aan de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk over internationaalrechtelijke zaken in het algemeen; bijdragen aan de internationale rechtsontwikkeling; coördineren van internationaalrechtelijke zaken, mede ter verzekering van de eenheid in de ontwikkeling en uitleg van internationale rechten en verplichtingen van het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede de eenheid in de opstelling van verdragen in het bijzonder; het optreden in internationaalrechtelijke procedures waarbij het Koninkrijk der Nederlanden betrokken is.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen van den Boogaard en Anne Aagten

06-50192862

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN te New York

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats New York PV VN
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse Ambassade in Madrid

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Madrid
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Meeloopstage